Dejstvo, ali pacient verjame, da prejema pravo ali samo navidezno zdravljenje, igra pomembno vlogo pri zdravljenju duševnih motenj, kot sta depresija in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)

Skupina psihologov z univerz v Cambridgu, Oxfordu, Surreyju, San Diegu in Torontu je nedavno opravila raziskavo, s katero so poskušali dognati, kako pomembna je vloga subjektivnih prepričanj pacientov o zdravljenju pri zdravljenju duševnih motenj. V ta namen so analizirali pet študij, ki so zajemale različne vrste nevrostimulacijskih zdravljenj pacientov z depresijo ali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD). Tako so ugotovili, da je prepričanje pacientov o tem, da prejemajo pravo ali navidezno zdravljenje, pojasnilo rezultate zdravljenja v štirih študijah. Z izjemo ene se je v vseh študijah izkazalo, da so bili v skupini pacientov, ki so bili deležni enakega zdravljenja, pri enih izidi zdravljenja boljši kot pri drugih zato, ker so prvi, za razliko od drugih, verjeli, da prejemajo pravo zdravljenje.

Ugotovitve raziskave torej kažejo, da ima pacientovo prepričanje o tem, da prejema pravo zdravljenje ali zgolj placebo, pomembno vlogo pri zdravljenju duševnih motenj, kot sta depresija in ADHD. To spoznanje bi lahko pripomoglo k izboljšanju zdravljenja omenjenih motenj.

 

Vir: Understanding subjective belief could be vital to tailoring more effective treatments for depression and ADHD, dostopno na https://www.sciencedaily.com/releases/2023/11/231128132324.htm

Nazaj na "kaj pričakovati od posameznih oblik pomoči" >>