Poišči pomoč

Vsebina in potek

9.00 - 9.15

Prihod in registracija udeležencev, prevzem materialov OMRA

9.15 - 9.45

Predstavitev programa OMRA
Pomen duševnega zdravja
Osebne zgodbe

9.45 - 10.15 

Stres in motnje razpoloženja

10.15 - 10.55

 Anksioznost (1. del)

10.55 - 11.15

ODMOR za kavo

11.15 - 11.45

Anksioznost (2. del)

11.45 - 12.50

Depresija

12.50 - 13.25

ODMOR pogostitev (daljši odmor)

13.25 - 14.15

Bipolarna motnja razpoloženja

14.15 - 14.55

Stigma

14.55 - 15.05

KRAJŠI ODMOR ZA KAVO

15.05 - 15.35

Kje poiskati pomoč in kako ukrepati ko se pojavijo težave? Zaključek delavnice, diskusija

V drugem delu delavnice se nam pridruži psihiater iz lokalnega okolja, ki konkretno pojasni, na koga se obrniti v primeru težav v duševnem zdravju in katere oblike strokovne pomoči so na voljo v določenem kraju. Vsi udeleženci delavnic prejmejo gradivo OMRA, med drugim tudi tiskana priročnika (Stres in anksioznost; Depresija in bipolarna motnja razpoloženja) ter kratek Vodič po motnjah razpoloženja.