Zanimivosti o duševnih motnjah

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1948 opredelila zdravje kot stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti in s tem opozorila, da je tudi duševnost za naše zdravje zelo pomembna. Pomanjkljivost te definicije je, da zdravje opredeli kot stanje, ki je lahko ali samo dobro ali samo slabo.

Danes vemo, da zdravje ni nekaj statičnega, temveč je proces stalnega vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med izboljšanim ali poslabšanim počutjem, ki se nenehno spreminja. Sodobna definicija zdravja je mnogo širša in ga opredeljuje kot splošno vrednoto in temeljni vir za kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.

Današnja definicija zdravja torej sporoča: Zdravje ni samo želeno stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja brez bolezni in invalidnosti, temveč je stalno vzpostavljanje dinamičnega ravnovesja telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki omogoča posamezniku in skupnosti opravljati biološke, socialne in poklicne funkcije, obenem pa preprečuje bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da si za zdravje prizadevamo zato, da bi bolje živeli.

Kako čustvuje kronični bolnik?

Kronične nenalezljive bolezni sodijo med vodilne vzroke smrti in prezgodnje umrljivosti ter povzročajo do kar 80 odstotkov vseh smrti. Zaradi dolgotrajnega poteka in pogosto hude prizadetosti bolnika ...

Preberite več —›

Upokojitev in duševno zdravje

Upokojitev je velika prelomnica, ki ima lahko pomembne posledice na posameznikovo življenje. Misel na bližajočo se upokojitev nekateri povezujejo z upočasnitvijo dnevnega ritma, sprostitvijo in uživan...

Preberite več —›

Vpliv prehrane na duševno zdravje

Povezava med prehrano in duševnim zdravjem je večplastna in jo proučuje vse več znanstvenih raziskav. Komunikacijska mreža med črevesjem in možgani igra ključno vlogo pri uravnavanju razpoloženja in k...

Preberite več —›

Placebo ali pravo zdravljenje?

Skupina psihologov z univerz v Cambridgu, Oxfordu, Surreyju, San Diegu in Torontu je nedavno opravila raziskavo, s katero so poskušali dognati, kako pomembna je vloga subjektivnih prepričanj pacientov...

Preberite več —›

Kanabidiol in motnje razpoloženja

Konoplja in njeni derivati so bili pri zdravljenju težav v duševnem zdravju dolgo časa manj zanimivi. Zato v strokovni in laični javnosti na začetku 21. stoletja še ni bilo veliko govora o njihovih uč...

Preberite več —›

Ocenjevanje uspešnosti in medosebni odnosi

Bénédicte Vidaillet v svojem prispevku analizira, kakšen učinek ima na zaposlene vse bolj intenzivno vrednotenje in ocenjevanje dela ter izpolnjevanja ciljev posameznika na delovnem mestu. Za to je na...

Preberite več —›

Novo pojmovanje zdrave osebnosti

Pred več kot dobrim desetletjem so znanstvene raziskave na področju dobrega počutja nakazale potrebo po spremembi pojmovanja zdrave osebnosti. V okviru teh raziskav so namreč ugotovili, da se (v naši,...

Preberite več —›

Kronična bolečina in duševno zdravje

Med kronično bolečino in težavami v duševnem zdravja, kot sta depresija in anksioznost, obstaja zapletena povezava. Telesna bolečina vpliva na spanje in razpoloženje, zato so posamezniki tudi bolj dov...

Preberite več —›

Dekolonizacija duševnega zdravja

Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM), ki ga izdaja Ameriško psihiatrično združenje, je namenjen klasifikaciji duševnih ...

Preberite več —›

Duševno zdravje in družbena omrežja

Čeprav naj bi bil sodobni svet vse bolj odprt in povezan, občutek osamljenosti ostaja. Družbena osamitev (odsotnosti stikov z drugimi ljudmi) povečuje tveganje za duševne motnje.

Preberite več —›