Partnerji programa

Program izvajajo izkušeni strokovnjaki in raziskovalci s področja psihiatrije, psihologije, psihoterapije, antropologije, in sociologije z dolgoletnimi izkušnjami raziskovanja in izobraževanja na področju varovanja duševnega zdravja. V ekipo so vključeni tudi prostovoljci. Druži jih radovednost, zagnanost in ustvarjalnost. Z delovanjem na vseh ravneh družbe od posameznika do odločevalcev želijo pomagati izboljševati duševno zdravje prebivalcev Slovenije.

Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU združuje skupino raziskovalcev in strokovnjakov, ki preučujejo doživljanje negotovosti, stisk, okrnjenega duševnega zdravja, nasilja v družinah, stresa in blaginje ljudi v spreminjajočih se okoliščinah strukturnih neenakosti in tehnološkega razvoja v digitalni dobi.

Povezava do spletnega mesta

Inštitut Karakter (Inštitut za osebnostne motnje in oblikovanje osebnosti) je izobraževalna in znanstveno-raziskovalna ustanova, ki deluje predvsem na področjih javnega zdravja, psihologije, psihiatrije, psihoterapije in socialnega dela.

Povezava do spletnega mesta

Društvo Altra – odbor za novosti v duševnem zdravju je nevladna in humanitarna organizacija, ki nudi psihosocialne oblike pomoči ljudem s težavami v duševnem zdravju in njihovim bližnjim. Deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva in izvaja javne, verificirane socialno varstvene programe: stanovanjske skupine, svetovalnice, dnevne centre in zagovorništvo.

Povezava do spletnega mesta

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.

Povezava do spletnega mesta