Poišči pomoč

Kaj je OMRA?

OMRA je akronim za program z naslovom Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja. Poglavitni cilj inovativnega programa OMRA je seznaniti prebivalstvo, kaj je duševno zdravje in kako se soočiti ter obvladovati motnje razpoloženja. Program je v splošnem namenjen vsem, še posebej pa ranljivejšim skupinam, kot so na primer otroci, mladostniki, starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci, Romi, osipniki, prebivalci raznolikih podeželskih okolij, ki so morda še slabše obveščeni in motivirani za ukrepanje v primeru duševnih stisk. V letu 2020  v razširjeni sestavi program OMRA nadgrajujemo z vsebinami iz področja osebnostnih motenj.

Zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč je tudi telesno in duševno blagostanje. S tem nista mišljeni neprestana vzhičenost in sreča, temveč tako stanje, v katerem lahko oseba normalno deluje. V nasprotju s telesnimi boleznimi, kot je na primer vnetje mandljev, je duševno zdravje mnogo težje opredeliti. Za lažje razumevanje takole poenostavimo: telesno zdravje je kot računalniška strojna oprema, duševno zdravje pa je računalniški program. Za dobro počutje morata oba dobro delovati.

Duševne motnje hitreje naraščajo kot pa druge kategorije bolezni. Poleg tega, da predstavljajo veliko družbeno in ekonomsko breme, osebi, ki trpi zaradi duševnih motenj, tudi izjemno otežijo vsakdanje življenje. Zato želimo s programom OMRA znanje na področju duševnega zdravja približati ravni znanja, ki jo imajo ljudje na primer o sladkorni bolezni. Le tisti, ki so dobro obveščeni o tem, kaj je duševno zdravje, zmorejo pravočasno prepoznati težave, kot so motnje razpoloženja, in pravočasno ter ustrezno ukrepati. Program OMRA bo v okviru svoje spletne strani in izobraževanj ponudil odgovore na različne izzive na področju razpoloženjskih motenj: kako hitreje prepoznati težave ter poiskati primerno zdravljenje, kako obvladati dejavnike tveganja in krepiti varovalne dejavnike, zakaj je pomembno zniževanje stigme, kako hitreje do rešitve s strokovno pomočjo ali z različnimi oblikami samopomoči ter kako doseči realnejša pričakovanja glede učinkov zdravljenja duševnih motenj.

Izvajalci programa

dr. Lilijana Šprah

dr. Lilijana Šprah

dr Mojca Zvezdana Dernovšek

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek

mag Anja Serec Hodžar

mag. Anja Serec Hodžar

dr. Duška Knežević Hočevar

dr. Duška Knežević Hočevar

Maja Valič

Maja Valič

dr. Maja Kolarević

dr. Maja Kolarević

dr. Jana Šimenc

dr. Jana Šimenc

Agata Tomažič

Agata Tomažič

Irena Pan

Irena Pan

Katja Andrejašič

Katja Meršol

Marjetka Gombač

Marjetka Gombač

Erik Babić

Erik Babić

Anja Orehek

Nina Strelec

Dr. Majda Černič Istenič

Mateja Slovenc

Anela Bešo Klemenc

Ana Vesel