Vsebina in potek

8.50 - 9.00

REGISTRACIJA UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

9.00 - 9.30

Uvod v delavnico in predstavitev pomena duševnega zdravja

9.30 - 10.25 

Osnovne značilnosti osebnostnih motenj

10.25 - 11.10

Osebnostne motnje v odnosih

11.10 - 12.00

ODMOR

12.00 - 12.40

Kliničnopsihološka in psihiatrična obravnava osebnostnih in pridruženih motenj

12.40 - 13.20

Psihoterapija in osebnostne motnje

13.20 - 14.15

Življenje z osebo z izkušnjo osebnostne motnje in priporočila za bližnje oz. svojce

14.15 - 14.25

DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK DELAVNICE