V okviru programa OMRA smo pripravili več različnih vprašalnikov iz področja duševnega zdravja, kjer na osnovi samoocene in ocenjevalnih lestvic lahko preverite vaše počutje in poznavanje področja duševnega zdravja.  

 

!!! Vprašalniki  niso  namenjeni  diagnosticiranju!  Samo  zdravnik oziroma  usposobljeni  strokovnjak  lahko  poda  diagnozo  duševne motnje  in  priporoči  ustrezno  zdravljenje.  Ne  glede  na  število doseženih točk na vprašalnikih poiščite ustrezno pomoč, če ste zaskrbljeni za svoje zdravje!