Poišči pomoč

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2022

»DELO NA DALJAVO – PASTI IN PREDNOSTI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA«

Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu smo v programu OMRA obeležili z izvedbo okrogle mize o posledicah dela na daljavo na področju duševnega zdravja. Okrogla miza je potekala v živo, 25. 4. 2022 v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana), s pričetkom ob 16.00 uri.

Videoposnetek do okrogle mize

Na okrogli mizi so sodelovali:

- prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, specialistka psihiatrije;

Zaposlena kot psihiatrinja v ZD Sevnica in na Inštitutu Karakter kot strokovna direktorica ter na NIJZ, kjer je vključena v skupino za implementacijo Resolucije o nacionalne programu duševnega zdravja (Program MIRA).

- Luka Agrež, mag. soc. del., psihodinamski psihoterapevt;

Zaposlen kot strokovni delavec v Društvu Projekt Človek in psihoterapevt v zasebni psihoterapevtski praksi, kjer izvaja psihoterapevtsko in psihosocialno delo na področju duševnega zdravja v namestitvenem in ambulantnem okolju, individualne, partnerske, družinske, skupinske in skupnostne obravnave tako v okviru nevladnega kakor zasebnega sektorja.

- Malka Čeh, mag. psihoterapevtskih znanosti, nevropsihoanalitična psihoterapevtka;

Kot psihoterapevtka v zasebni psihoterapevtski praksi od začetka uradne razglasitve epidemije Covid-19 izvaja izključno spletno psihoterapijo (Skype, Zoom itn; med opcijami je tudi virtualna realnost za katero pa še ni bilo izkazanega interesa). Zaradi formata izvajanja psihoterapije dela pretežno s klienti, ki živijo sami ali mladimi odraslimi, ki živijo pri starših.

- dr. Suzana Oreški, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka;

Zaposlena kot predsednica in strokovna vodja društva Altra. Ima več kot 20 let izkušenj oblikovanja in izvajanja skupnostnih pristopov v okviru socialno varstvenih programov na področju duševnega zdravja v nevladnem sektorju. Je pa tudi predavateljica in članica različnih delovnih ter strokovnih skupin na področju duševnega zdravja na nacionalnem nivoju.

- Mirjana Jelančič;

Ima 25-letne delovne izkušnje profesorice in zadnjih deset let kot ravnateljica v osnovni šoli. Je certificiran praktik NLP, opravljala je dela zunanje evalvatorke kakovosti preko Šole za ravnatelje in notranje presoje pri SIQ. Svoje delo opravlja z veseljem in s predanostjo, v času socialne izolacije pa je doživela izgorelost. Po izgorelosti se je vrnila nazaj na delovno mesto učiteljice.

 

Povečan obseg dela na daljavo v času epidemije je prinesel številne koristi pa tudi nekatere pasti. Kako so jih doživljali strokovnjaki in strokovnjakinje na področju duševnega zdravja in kako tisti, ki so iskali pomoč? S katerimi težavami so se najpogosteje srečevali? Kakšne nove oblike podpore in pomoči na daljavo se najbolj uveljavljajo in kakšna je njihova učinkovitost? Kakšna so priporočila za delo na daljavo v luči skrbi za dobro duševno zdravje? Na ta in še mnoga druga je odgovore poiskala moderatorka okrogle mize Agata Tomažič.