Poišči pomoč

Anksiozne motnje

 

dr. Lilijana Šprah1, dr. Mojca Zvezdana Dernovšek2

1Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; 2Inštitut Karakter

Naprej