Bipolarna motnja razpoloženja

 

 

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek1 dr. Lilijana Šprah2

 1Inštitut Karakter; 2Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Naprej