Poišči pomoč

Kako okrepiti odpornost na stres?


Pet ključnih znanj in veščin za soočanje s stresom

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek1, dr. Lilijana Šprah2

1Inštitut Karakter; 2Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti