Poišči pomoč

Prisilne misli (vsiljivke, obsesije)

Prisilne misli, imenovane tudi vsiljivke ali obsesije, so misli, ki se človeku vsiljujejo, so neprijetne vsebine in zanje ve, da so njegove in povzročijo povišanje tesnobe. Prisilne misli so eden od ključnih simptomov obsesivno kompulzivne motnje. Pri obsesivno kompulzivni motnji so prisotna še prisilna dejanja, rituali oziroma kompulzije, ki so dejanja, ki jih človek izvaja, da bi zmanjšal tesnobo. V sklopu obsesivno kompulzivne motnje se pojavljajo tudi izogibanja in opuščanja dejavnosti, kar je značilnost vseh anksioznih motenj.

V času okrevanja se človek vse bolj nauči spremljati svoje miselne procese in hitro ugotovi, da ima veliko misli, ki so podobne vsiljivkam. Kar pojavljajo se in so različnih vsebin – nevtralne, pozitivne in negativne. To je normalno mišljenje, ki ga v sklopu kognitivne psihologije imenujemo avtomatske misli. Avtomatske misli so prizavestni miselni procesi, ki ves čas spremljajo vsa dogajanja in doživljanja posameznika. Vsebina avtomatskih misli izhaja iz izkušenj in znanja. Z avtomatskimi mislimi si človek osmisli in razloži dogajanje. Avtomatske misli so tako hitre, da jih velikokrat niti ne zaznamo. Pri obsesivno kompulzivni motnji pa človek razvije strah pred lastnimi avtomatskimi mislimi in se jih začne braniti. Kadarkoli se skušamo neke misli otresti, se namnoži.

Najlažje to ponazorimo s primerom naslednje naloge: »Glejte na uro in štopajte 1 minuto. Med tem časom ne smete misliti na belega medveda.« Kdorkoli eno minuto poskuša ne misliti na belega medveda in se bori, da ne bi mislil, bo doživel, da se bodo medvedi bele barve v mislih zelo namnožili. Misli namreč ni mogoče odgnati. Vajo je mogoče izvesti samo tako, da človek intenzivno misli na nekaj, kar ga zelo zanima ali privlači.

Poskusimo najti odgovor na vprašanje, ali imajo vsi ljudje prisilne misli.

Nimajo. Vsi pa imamo avtomatsko mišljenje. Pri obsesivno kompulzivni motnji se zaradi nenehnega branjenja pred neprijetnimi mislimi, te namnožijo. Pridružijo se še kompulzije, opuščanje dejavnosti in umikanje, kar motnjo vzdržuje.

<< Nazaj na zanimivosti o anksioznosti