Kopičenje živali uvrščamo med obsesivno-kompulzivne motnje

Izraz kopičenje živali (angl. animal hoarding) se nanaša na kompulzivno potrebo po zbiranju in posedovanju živali. Večina zbirateljev živali postane žrtev svojih dobrih namenov, povezanih z reševanjem ali zdravljenjem bolnih, poškodovanih in zavrženih živali. Postanejo lahko čustveno preobremenjeni ter osamljeni, odtujeni od družine in prijateljev. Žal večina tudi  brez uvida v svoje početje. Kopičenje živali sicer na prvih pogled deluje kot požrtvovalna človeška pomoč živalim, vendar je v resnici problem, ki je tudi širši in potrebuje večdisciplinaren pristop. Gre namreč za vprašanje posameznikovega duševnega zdravja, kot tudi javnega zdravja in preprečevanja okužb s pomočjo sanitarnih služb, ter za vprašanje organov pregona za zaščito živali in veterinarskih služb.

Kopičenje predmetov ali živali uvrščamo med obsesivno-kompulzivne motnje. Če se zbiratelji živali ne vključijo v zdravljenje, ki običajno poteka s pomočjo kognitivno vedenjske terapije (KVT), bodo s kopičenjem nadaljeval. Raziskave kažejo, da je s pomočjo zdravljenja mogoče prenehati kopičiti predmete in obstajajo vsi razlogi za domnevo, da to velja tudi za kopičenje živali. Vendar je med enim in drugim kopičenjem tudi velika razlika: zbiratelji živali čutijo poslanstvo, da rešujejo živali, medtem ko gre pri zbiranju predmetov bolj za potrebo, da bodo predmet morda potrebovali v prihodnosti.

Ljudje, ki kopičijo živali, imajo iskren namen skrbeti zanje, vendar ne zmorejo ustrezno organizirati in zadovoljiti potreb tolikih živali, kot jih imajo v oskrbi. Te živali imajo slabšo prehrano in slab dostop do čiste vode. Živijo v neustreznih prostorskih razmerah, imajo premalo prostora za gibanje, hranjenje in izločanje iztrebkov. Pomanjkanje življenjskega prostora jim povzroča hud stres, kar lahko pripelje do agresivnega vedenja. Nakopičene živali se ne morejo umakniti, ko se počutijo pod stresom ali ogrožene, kar je naravno vedenje hišnih ljubljenčkov, ki živijo v zdravih domovih, ali živali v naravi. Vsako kopičenje vodi do žalostnega konca, a najbolj žalostno od vsega so živali, ki umirajo v zanemarjenem in stresnem okolju kot nedolžne žrtve dobronamerne, a zgrešene človeške ljubezni. Te živali so nedolžne ujetnice ljudi, ki so prav tako ujeti.

Zbiratelji živali ne uvidijo, da je njihova skrb neprimerna ter da ogrožajo zdravje in blaginjo nakopičenih živali, prav tako ne uvidijo negativnih posledic kopičenja živali za lastno zdravje in gospodinjstvo. Raziskave kažejo, da se takšno vedenje pogosto začne po bolezni, invalidnosti, smrti pomembnega človeka v posameznikovem življenju ali drugem težkem življenjskem dogodku. To lahko delno pojasni, zakaj zbiratelji na svoje živali gledajo kot na glavni vir ljubezni in poudarjajo, koliko naklonjenosti prejemajo od njih. Mnogi se vidijo kot rešitelji, kar jim pomaga, da se počutijo posebne, ljubljene in pomembne. Tako tudi verjamejo, da ni človeka, ki bi njihovim živalim lahko zagotovil tolikšno ljubezen kot oni in da jih zato ne morejo oddati v posvojitev.

Prakse iz tujine kažejo, da je zdravljenje zbirateljev živali in reševanje razmer na terenu zahtevalo večdisciplinaren pristop, saj gre za sanitarni, pravni, veterinarski in zdravstveni problem. Poleg tega pomaga, če se v zdravljenje vključijo tudi zbirateljeva družina in prijatelji, da zbiratelj ohranja zadovoljive, ljubeče in varne odnose z ljudmi ter jih ne nadomešča z odnosi z živalmi. Zgolj soočenje zbirateljev z njihovimi tveganimi vedenji zanje in za njihove živali je premalo in tudi spodbuja k obrambnemu vedenju, saj bodo vedno znova želeli dokazati, da imajo dober namen. Da bi s kopičenjem prenehali, potrebujejo pomoč terapevta, ki jih ustrezno usmerja in jim pomaga pri obvladovanju takšnih vzgibov in potreb.

Viri:

- Animal Hoarding. Dostopno na: https://adaa.org/understanding-anxiety/obsessive-compulsive-disorder-ocd/hoarding-basics/animal-hoarding.

- Danila d’Angelo, Francesca Ciani, Alessandra Zaccherini  et al. (2020). Human-Animal Relationship Dysfunction: A Case Study of Animal Hoarding in Italy. Animals (Basel), 10 (9). Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7552271/.

- Kopičenje živali (animal hoarding). Dostopno na: https://animals-matter.com/zbiranje-zivali-animal-hoarding/.

<< Nazaj na zanimivosti o anksioznosti