Krvni test za odkrivanje anksioznost temelji na RNK biomarkerjih

Raziskovalci so uspešno razvili krvni test za odkrivanje anksioznosti. Test temelji na proučevanju biomarkerjev za objektivno določanje tveganja za razvoj anksioznosti pri posamezniku, stopnje resnosti že razvite anksioznosti ter predvidene najučinkovitejše terapije za njeno zdravljenje. Test so raziskovalci že potrdili kot ustreznega, zdaj ga razvijajo za široko uporabo.

Za anksiozno motnjo trpijo številni posamezniki. Motnja jih onemogoča pri vsakodnevnih dejavnostih. Pri zdravljenju anksiozne motnje se najpogosteje zatekamo h kombinaciji zdravil in psihoterapije. Nekatera od uporabljenih zdravil lahko povzročajo zasvojenost, s čimer se posameznikove težave samo še pomnožijo. Zato so raziskovalci želeli ugotoviti, če bi z biomarkerji terapijo lahko prilagodili točno določenemu posamezniku tako, da bi bila bolj učinkovita in ne bi povzročala zasvojenosti.

Pretekle raziskave profesorja psihiatrije dr. Alexandra Niculescuja so privedle do razvoja krvnih testov za ugotavljanje bolečine, bipolarne motnje in posttravmatske stresne motnje. V zadnji raziskavi, ki je bila letos objavljena v znanstveni reviji Molecular Psychiatry, je podobno metodo uporabil za ugotavljanje anksioznosti. Udeležencem so na vsakih 3 do 6 mesecev ali ob novem sprejemu na psihiatrično zdravljenje opravili krvno preiskavo, s katero so na podlagi RNK-biomarkerjev ugotovili, s kakšno stopnjo anksioznosti se spopadajo in na podlagi tega predpisali zdravljenje in nutracevtike, ki bodo, glede na posameznikove biološke značilnosti, zanj najbolj učinkoviti. (Nutracevtiki so izdelki, ki so po značilnosti nekaj med hrano, zdravili, organsko hrano in jih celo znanstveniki težko opredelijo.)

Poleg zdravljenja z zdravili obstajajo tudi druge metode obravnave anksioznosti, kot je vedenjsko kognitivna terapija, ki je oblika psihoterapije, ali sprememba življenjskega sloga. Prednost novih ugotovitev je natančno prepoznavanje posameznikovega bolezenskega stanja, njegovih dejavnikov tveganja ter oblik zdravljenja, ki so skladne z njegovimi osebnimi značilnostmi, kar je ljudem v veliko pomoč.

Glede na to, da se biomarkerji določenega posameznika lahko s časom spreminjajo, nam krvni test pomaga oceniti posameznikovo tveganje za pojav težje oblike anksiozne motnje, kot tudi vpliv drugih dejavnikov tveganja, kot so na primer hormonske spremembe. Iz prakse so znani primeri napada hude tesnobe oziroma panične motnje, ki pa ni pravilno diagnosticirana in se jo napačno označi za srčni infarkt. S pravočasno in pravilno diagnostiko se na srečo lahko izognemo nepravilnim diagnozam in napačnemu zdravljenju.

Po mnenju profesorja Niculescuja bi uporaba novega testa v kombinaciji z drugimi krvnimi preiskavami zagotovila celovitejši pogled na pacientovo duševno zdravje in z njim povezanimi tveganji. Ker je vsako preprečevanje dolgoročno boljše od kasnejšega zdravljenja, je cilj raziskovalcev vključiti rezultate tovrstnega krvnega testa tudi v redne preventivne programe.

Povzeto in prirejeno po:

Researchers develop blood test for anxiety, dostopno na internetu: www.sciencedaily.com/releases/2023/03/230307143746.htm

Članek za poglabljanje:

  1. Roseberry, H. Le-Niculescu, D. F. Levey, R. Bhagar, K. Soe, J. Rogers, S. Palkowitz, N. Pina, W. A. Anastasiadis, S. S. Gill, S. M. Kurian, A. Shekhar, A. B. Niculescu. Towards precision medicine for anxiety disorders: objective assessment, risk prediction, pharmacogenomics, and repurposed drugs. Molecular Psychiatry, 2023. DOI: 10.1038/s41380-023-01998-0

<< Nazaj na zanimivosti o anksioznosti