Varna oseba pomaga zmanjšati nevarnosti v času močno izražene manije, depresije in mešane slike

Bipolarna motnja razpoloženja predstavlja človeku številne pasti in nevarnosti, kadar ima polno izraženo manijo, depresijo ali mešano sliko. Človek v depresiji opušča dejavnosti, ki so zanj pomembne in koristne in lahko razmišlja o samomoru. V maniji se človek udejstvuje v dejavnostih, ki so nevarne za njegovo življenje, zdravje, premoženje, odnose in ugled. Tudi v mešani sliki se človek loti dejavnosti, ki niso vedno premišljene, nevarnost samomora pa je močno povišana.

Imamo več načinov, kako zmanjšati nevarnosti v času močno izražene manije, depresije in mešane slike. Najpomembnejše je pravočasno ukrepanje in iskanje strokovne pomoči, saj je prav obvladovanje simptomatike z zdravili najbolj učinkovito.

Pomembna je tudi varna oseba, saj se lahko z njeno pomočjo izognemo marsikateri grenki posledici. Varna oseba je oseba, ki ji človek z izkušnjo bipolarne motnje zaupa (in ki pozna njegove težave zaradi bipolarne motnje). To osebo si človek z izkušnjo bipolarne motnje izbere sam, ta oseba pa pristane, da bo prevzela obveznosti varne osebe.

Najbolje je, če imata predhodni dogovor, kaj se od varne osebe pričakuje in kako se bo oseba z izkušnjo bipolarne motnje odzivala.

Primeri takšnih dogovorov so:

Oseba z izkušnjo bipolarne motnje Varna oseba
Če opazim spremembo razpoloženja, se javim varni osebi. Dobiva se in se pogovoriva, ali bi veljalo kaj storiti.
Dobim izvrstne ideje, a jih ne uresničim, dokler se ne pogovorim z varno osebo. Dobiva se in pretreseva ideje. Sprejmeva odločitev, kaj je treba narediti in česa ni dobro narediti.
V maniji varni osebi dam v varstvo svoja denarna sredstva. Pazim na ta sredstva in jih tudi v primeru moledovanja ne izročim.
Varni osebi se ne izogibam, saj razumem, da mi ne teži, temveč pomaga. Ne težim, temveč naredim samo tisto, kar sva se dogovorili v času, ko ni bilo hudih motenj razpoloženja.
Nimam volje, da bi kar koli storil. Spremljam jo na pregled k strokovnjaku. Jo spodbujam.

 

Na začetku sodelovanja osebe z izkušnjo bipolarne motnje in varne osebe se lahko pojavijo težave. Težave velja reševati, ko je stanje razpoloženja stabilno in se takrat znova dogovoriti, kaj bi bilo za osebo najbolj sprejemljivo, ko se stanje poslabša. Včasih se zgodi, da prva izbira varne osebe ni najboljša. Takrat velja poiskati koga drugega. Nekateri ljudje imajo več varnih oseb, ki lahko med seboj sodelujejo.

<< Nazaj na zanimivosti o BMR