Spol:


Starost: let

Kraj bivanja (kje dejansko živite):


Izobrazba:


Status:


Pred vami je vprašalnik, s katerim lahko preverite, kako dobro ste seznanjeni z značilnostmi depresivne motnje razpoloženja.

V nadaljevanju je navedenih 22 trditev, ki jih ljudje povezujejo z značilnostmi depresije. Pri vsaki trditvi označite znak PRAVILNO, če menite, da trditev DRŽI, označite znak NAPAČNO, če menite, da NE DRŽI ali znak NE VEM, če odgovora ne poznate.
Če niste prepričani, kateri odgovor na vprašanje je najbolj primeren, je prvi odgovor, na katerega pomislite, ponavadi najboljši.

Spoštovani, za potrebe statistike vas lepo prosimo, da nam zaupate podatek o izpolnjevanju vprašalnika.

Vprašalnik izpolnjujem * .