Ljudje, ki so premagali depresijo, so še naprej negativni

Na Centru za raziskave anksioznosti in depresije na Univerzi v Kaliforniji v Los Angelesu so nedavno opravili študijo, ki je razkrila pomembno značilnost ljudi, ki so premagali hudo depresijo: tudi po tej zmagi so še naprej videli sebe in svet okoli sebe v temnih odtenkih.

Za hudo depresijo gre, ko je človek vsaj dva tedna žalosten oziroma se ne zmore razveseliti ali uživati, trpi pa tudi pomanjkanje energije. Že dalj časa je torej zelo črnogled, kar pomeni, da izkuša tisto, o čemer se v psihologiji govori kot o negativni kognitivni ali miselni pristranskosti.

V okviru omenjene študije so opravili pregled 44 študij, ki so preučevale čas odziva ljudi na negativne, pozitivne ali nevtralne dražljaje. Vključili so 2081 ljudi, ki so premagali hudo depresijo, in 2285 ljudi brez izkušnje te duševne motnje. Ugotovili so, da so se ljudje brez izkušnje hude depresije hitreje odzvali na dražljaje kot tisti, ki so že preboleli depresijo. Tako so se odzvali ne glede na to, ali so bili dražljaji negativni, pozitivni ali nevtralni, se pravi ne glede na to, ali je bil človeški obraz, ki so jim ga kazali v nekaterih primerih, žalosten, vesel ali nevtralen, oziroma so bile besede, ki so jim jih namenjali v drugih primerih, negativne, pozitivne ali nevtralne. Ljudje, ki so premagali hudo depresijo, so v primerjavi s tistimi brez izkušnje te motnje porabili več časa za obdelavo negativnih dražljajev kot za obdelavo pozitivnih dražljajev.

Ljudje, ki so premagali hudo depresijo, se torej niso le počasneje odzivali na dražljaje nasploh, ampak so bili tudi bolj pozorni na negativne. Študija je tako razkrila, da so se ti ljudje še naprej osredotočali na negativno ter bolj pesimistično gledali nase in na svet okoli sebe. Odkrila je torej značilnost, zaradi katere so verjetno izpostavljeni večjemu tveganju za ponovitev depresivne motnje. Ponovitev se sicer zgodi v več kot polovici primerov.

 

Vir:

Formerly depressed patients continue to focus on negative, dostopno na internetnem naslovu https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230821113943.htm

<< Nazaj na zanimivosti o depresiji