Matere z izkušnjo depresije so v starševski vlogi lahko uspešne, a le s podporo skupnosti

Domnevno afriški pregovor, ki je bolj znan v angleškem prevodu, pravi takole: »It takes a village to raise a child« – za vzgojo otroka je potrebna cela vas. Če želimo otroka vzgojiti, torej potrebujemo skupnost ljudi. Toda kaj to pomeni, če ima otrokova mati depresijo? Na to vprašanje odgovarja tudi nedavna raziskava, ki je pokazala, da je mati z izkušnjo depresije v starševski vlogi še vedno lahko uspešna, vendar s podporo skupnosti oziroma ljudi iz svoje okolice.

Pri otroku, katerega mati doživlja depresijo, gre za povečano tveganje za težave v njegovem telesnem in duševnem zdravju. Vendar se to tveganje lahko zmanjša, če ima mati podporo skupnosti. V raziskavi, ki je to pokazala, so primerjali depresivne in nedepresivne matere devetletnih otrok. Medtem ko se veliko raziskav osredotoča na depresijo v poporodnem obdobju, ko je depresije med materami največ, se je torej ta raziskava osredotočila na kasnejša obdobja. Njene glavne izsledke bi lahko povzeli takole: za matere z depresijo je bilo bolj verjetno, da bodo v starševskem stresu, in manj verjetno, da se bodo imele za sposobne starše, kot za matere brez te izkušnje. Poleg tega je bilo za prve bolj kot za druge verjetno, da bodo posegle po ukrepih za discipliniranje otrok: tako nenasilnih, kot je odvzem ugodnosti, kot tudi nasilnih, kot so grožnje. Za depresivne matere je bilo tudi manj verjetno, da se bodo vključile v šolske dejavnosti, kot je dan odprtih vrat šole, vendar enako verjetno, da bodo doma otrokom pomagale pri domačih nalogah in podobno. Prav tako je bilo za matere z depresijo manj verjetno, da bodo imele podporo skupnosti. Toda če so to podporo imele, je bilo zanje bolj verjetno, da bodo manj občutile starševski stres in da se bodo imele za bolj sposobne starše, pa tudi, da bodo manj posegale po ukrepih za discipliniranje otrok ter da se bodo bolj vključevale v šolske dejavnosti zunaj doma.

Nauk pregovora, da za vzgojo otroka potrebujemo celotno vas, torej dobi nov pomen, če ima mati depresijo: za vzgojo otroka je potrebna predvsem okolica, ki mater podpira.

 

Vir:

Mothers experiencing depression can still thrive as parents, dostopno na internetnem naslovu: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/08/230808181910.htm

<< Nazaj na zanimivosti o depresiji