Nova pogovorna terapija za depresijo bi lahko bila učinkovitejša in cenejša od kognitivno vedenjske terapije

Depresijo se zdravi na različne načine: s psihoterapijo, z zdravili (antidepresivi) in z drugimi, predvsem prijetnimi dejavnostmi, pa tudi redno telesno vadbo, dovolj spanja in ustreznim prehranjevanjem. Trenutno za najboljši psihoterapevtski pristop k zdravljenju depresije velja kognitivno vedenjska terapija. Toda to veljavo tudi že spodkopava nedavni poskusni preizkus nove pogovorne terapije za depresijo, ki je pokazal, da bi ta terapija lahko bila učinkovitejša in cenejša od kognitivno vedenjske.

Glavna značilnost človeka z izkušnjo depresije je, da je žalosten oziroma da se ne zmore razveseliti ali uživati, pri čemer mu tudi primanjkuje energije. Kognitivno vedenjska terapija je pogovorna terapija, ki se osredotoča na odpravo depresivnih simptomov, ne pa tudi na krepitev dobrega počutja. Nova pogovorna terapija za depresijo zato tej krepitvi posveča ravno toliko pozornosti kot odpravi depresivnih simptomov. To pomeni, da se človeka, ki izkuša depresijo, spodbuja, da zavzame nov pogled na svoje težave, s ciljem, da se kljub tem težavam njegovo počutje izboljša.

Pilotni preizkus nove pogovorne terapije je zajel 82 odraslih ljudi z zmerno do hudo depresijo, ki so jih naključno razdelili na tiste, ki so bili vsak zase deležni dvajsetih srečanj s terapevtom kognitivno vedenjske terapije, in tiste, ki so se dvajsetkrat individualno srečali s terapevtom nove pogovorne terapije za depresijo. Vse prejemnike ene ali druge terapije so ocenili na začetku preizkusa, pa tudi po šestih, dvanajstih in osemnajstih mesecih. Izsledke preizkusa pa bi lahko povzeli takole: nova pogovorna terapija za depresijo zagotovo ni bila slabša od kognitivno vedenjske terapije in bi se tudi lahko izkazala za boljšo od nje, če bi ju spremljali dlje časa. Poleg tega je bila cenovno enaka kot kognitivno vedenjska terapija in bi se ob njunem daljšem spremljanju tudi lahko izkazala za cenejšo od nje.

Vir:

New talking therapy for depression could be more effective and cheaper than CBT, dostopno na internetnem naslovu https://www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230712203757.htm

<< Nazaj na zanimivosti o depresiji