Depresija in tesnoba med študenti postajata vse večji javnozdravstveni problem

Depresija in tesnoba se med študenti pojavljata tako pogosto, da postajata vse večji javnozdravstveni problem. Nove raziskave kažejo, da je tegoba lahko tem večja za študente, ki so pripadniki različnih, recimo rasnih ali statusnih manjšin. Raziskava, opravljena med več kot 3000 ameriškimi študenti, ki so jo izvedli med pandemijo covida-19,  je pokazala, da se študenti, ki na pretežno »belski« fakulteti ne pripadajo večini, soočajo z višjo stopnjo depresije kot njihovi vrstniki. Več kot polovica študentov, ki po lastni opredelitvi niso pripadali beli rasi, je poročala o občutkih blage depresije, dodatnih 17 odstotkov pa jih je tožilo, da doživljajo zmerno do hudo depresijo. O podobnih izsledkih so poročali tudi raziskovalci na kolidžu s pretežno temnopoltimi študenti, kjer so višjo stopnjo depresije in tesnobe doživljali študenti, ki niso pripadali večini.

Ugotovitve raziskave poudarjajo, kako pomembno se je zavedati, da nimajo vsi študenti enakega družbeno-ekonomskega ozadja. Mladi, ki so v družini prva generacija študentov, bodo v primerjavi s študenti iz družin z dolgo tradicijo šolanja na univerzi z večjo verjetnostjo doživeli depresijo, je pokazala raziskava. Zato jim je treba zagotoviti podporo in jim pomagati pri vključevanju v novo okolje.

Običajno študentsko druženje in sodelovanje v skupinskih dejavnostih je bilo med pandemijo covida-19 ovirano in raziskava je dokazala, da je pandemija preprečila navezovanje stikov in krepitve vezi med študenti, tako pa okrepila občutke stresa in tesnobe ter vplivala na njihovo duševno zdravje. O višji stopnji doživljanja depresije in tesnobe so poročale zlasti študentke.

Študija med drugim tudi ugotavlja, kako pomembno je, da univerze upoštevajo raznolikost, pravičnost in vključevalnost, ter se tako trudijo ustvariti spodbudno okolje za študente, ne glede na njihovo raso ali pripadnost družbenemu sloju. Razvijanje občutka pripadnosti in zagotavljanje dodatne podpore študentom prve generacije in pripadnikom manjšin je ključnega pomena za izboljšanje duševnega zdravja v univerzitetnem okolju.

 

Povzeto po:

Depression, anxiety common among college students, dostopno na www.sciencedaily.com/releases/2023/10/231017123422.htm

Članek za poglabljanje:

Janani Rajbhandari-Thapa, Kathryn Chiang, Mitchell Chen Lee, Arial Treankler, Heather Padilla, Emily Anne Vall, Marion Fedrick. Depression and anxiety among college students at Historically Black and Predominantly White universities during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Journal of American College Health, 2023; 1, DOI: 10.1080/07448481.2023.2230297

<< Nazaj na zanimivosti o depresiji