Poišči pomoč

Ljudje, ki izkušajo depresijo, uporabljajo jezik drugače

Zanimiva študija, ki je bila objavljena v mednarodni znanstveni reviji Klinična psihološka znanost, razkriva, da obstaja skupina besed, katere raba lahko pomaga pravilno predvidevati, ali človek doživlja depresijo.

Ni presenetljivo, da ljudje, ki izkušajo depresijo, uporabljajo pretirano veliko besed, ki izražajo negativna čustva. Zlasti pretiravajo z negativnimi pridevniki in prislovi, kot so »osamljen_a« oziroma »osamljeno«, »žalosten_na« oziroma »žalostno«, »nesrečen_na« oziroma »nesrečno«.

Bolj zanimivo je, da pretiravajo z uporabo osebnega zaimka prve osebe ednine (»jaz«) in zelo malokrat uporabijo osebne zaimke druge in tretje osebe (na primer »ti«, »on_a«, »oni_e«). Takšna uporaba zaimkov kaže na to, da so ti ljudje bolj osredotočeni nase in manj povezani z drugimi.

Ljudje, ki izkušajo depresijo, pa imajo tudi bolj črno-bel pogled na svet. Pri njih je pogosta spoznavna popačenost ali kognitivna distorzija, ki se imenuje tudi razmišljanje po načelu vse ali nič. To pa se kaže tudi v pretirani uporabi besed, ki izražajo popoln kategoričen obseg ali verjetnost, na primer »vedno«, »nič«, »popolnoma«.

Prav ta skupina besed je tista, ki jo omenjena študija razkriva kot ključno za pravilno napoved, ali gre pri človeku za depresijo. Analiza internetnih forumov o duševnem zdravju, ki je bila opravljena za potrebe te študije, je namreč pokazala, da je na teh forumih uporaba besed, ki izražajo popoln obseg ali verjetnost, bolj pogosta kot uporaba osebnega zaimka prve osebe ednine ali besed, ki izražajo negativna čustva.

Primerjava z drugimi internetnimi forumi pa je pokazala, da je pogostost uporabe besed, ki izražajo popoln kategoričen obseg ali verjetnost na forumih o anksioznosti in depresiji večja za približno 50 odstotkov, na forumih o samomorilnih mislih pa za približno 80 odstotkov.

<< Nazaj na zanimivosti o depresiji