Zasvojenost se od vseh kombinacij z drugimi duševnimi motnjami najpogosteje pojavlja z depresijo

Telesne, psihološke in družbene posledice zasvojenosti lahko zakrivajo znake depresije in hkrati pospešujejo njeno poslabšanje in obratno. Opuščanje interesnih in socialnih aktivnosti, težave v medosebnih odnosih, osamitev od socialnih stikov in zanikanje težav so namreč znaki, ki so značilni tako za zasvojenost kot depresijo.

Zasvojenost je lahko posledica poskusa samozdravljenja depresivnega razpoloženja s psihoaktivnimi substancami (za dvig razpoloženja). Lahko pa je tudi depresija posledica škodljivih učinkov zasvojenosti na človekovo telesno in duševno stanje ter družbeno življenje. Obe obliki težav v duševnem zdravju lahko nastaneta tudi kot posledici travmatičnih izkušenj iz preteklosti, družinskega in družbenega okolja posameznika.

Za uspešno okrevanje od tovrstne komorbidnosti oz. dvojne diagnoze, je ključnega pomena upoštevanje obeh diagnoz in sodelovanje več strok (psihiatrije, psihologije, psihoterapije, socialnega dela, sodstva idr. – ne nujno vseh) pri vzporedni obravnavi vplivov in posledic zasvojenosti in depresije na človekovo življenje.

<< Nazaj na zanimivosti o depresiji