Poišči pomoč

Družbena omrežja, kot je Instagram, lahko škodljivo vplivajo na duševno zdravje

Čeprav naj bi bil sodobni svet vse bolj odprt in povezan, občutek osamljenosti ostaja. Družbena osamitev (odsotnosti stikov z drugimi ljudmi) povečuje tveganje za duševne motnje.

Namesto da bi ljudi povezali med seboj, lahko družbena omrežja še povečajo občutek osamljenosti. Po neki študiji je z vsakim 10-odstotnim povečanjem slabih izkušenj na družbenih omrežjih prišlo do 13-odstotnega povečanja občutka osamljenosti. Poleg tega so mlajši od 25 let zaradi zelo pogoste uporabe družbenih omrežij bolj dovzetni za družbeno osamitev in spletno ustrahovanje.

Vir:

https://www.axa.com/en/news/ten-things-you-might-not-know-about-mental-health

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah