Družbena omrežja, kot je Instagram, lahko škodljivo vplivajo na duševno zdravje

Čeprav naj bi bil sodobni svet vse bolj odprt in povezan, občutek osamljenosti ostaja. Družbena osamitev (odsotnosti stikov z drugimi ljudmi) povečuje tveganje za duševne motnje.

Namesto da bi ljudi povezali med seboj, lahko družbena omrežja še povečajo občutek osamljenosti. Po neki študiji je z vsakim 10-odstotnim povečanjem slabih izkušenj na družbenih omrežjih prišlo do 13-odstotnega povečanja občutka osamljenosti. Poleg tega so mlajši od 25 let zaradi zelo pogoste uporabe družbenih omrežij bolj dovzetni za družbeno osamitev in spletno ustrahovanje.

Vir:

https://www.axa.com/en/news/ten-things-you-might-not-know-about-mental-health

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah