Manipulativno vedenje je pogosto prisotno pri osebah, ki imajo izkušnjo zasvojenosti in pri osebah z izkušnjo določenih osebnostnih motenj

Z manipulativnim vedenjem v odnosih vplivamo na mišljenje, čutenje in ravnanje drugih ljudi, da bi posredno dosegli svoj zastavljeni cilj. Manipulativno vedenje vključuje prikrivanje resnice, laganje, pretvarjanje (uprizarjanje nepristnih čustvenih stanj in odzivov), občudovanje, preziranje, razvrednotenje, ignoriranje, podkupovanje …

Na podlagi različnih ukan osebe, ki se manipulativno vede, manipulirane osebe do nje razvijejo zaupanje in čustveno navezanost, zaradi katerih se v njihovih odnosih pojavi neravnovesje moči, ki ga oseba z manipulativnim vedenjem izkoristi za uresničevanje svojega (pogosto prikritega) namena preko drugega. Manipulirane osebe razvijejo občutek, da po lastni volji izvajajo dejanja, ki so v korist osebe z manipulativnim vedenjem. Pogosto tudi uvid neravnovesja moči v odnosu in prisotnosti manipulacij ni dovolj, da bi manipulirane osebe prenehale s takšnim odzivanjem. Počutijo se zmedene, neodločene, izigrane, osramočene, ponižane … Sprašujejo se, če si vse skupaj domišljajo, zanikajo si svoja občutja v manipulativnem odnosu, da lahko opravičijo svoja pretekla ravnanja in/ali ohranijo pozitivno podobo osebe, ki z njimi manipulira.

Manipulativno vedenje je pogosto prisotno pri osebah, ki imajo izkušnjo zasvojenosti in pri osebah z izkušnjo določenih osebnostnih motenj, kot so na primer narcistična, mejna, disocialna in histrionična osebnostna motnja.

Večini oseb z manipulativnim vedenjem je skupno, da so odraščale ob skrbnikih, ki niso bili enotni pri postavljanju mej, do kod dopuščati takšno vedenje. Svoje interese so lahko uveljavili bodisi pri enem bodisi pri drugem skrbniku.

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah