Družbena osamitev je povezana z manjšo prostornino možganov

Ugotovitve nove študije kažejo, da obstaja povezava med družbeno osamitvijo in manjšo prostornino možganov, zlasti v predelih, ki jih prizadene Alzheimerjeva demenca. V študijo je bilo vključenih 8896 Japoncev s povprečno starostjo 73 let, ki niso imeli demence.

Ključne ugotovitve

Študija ne dokazuje, da družbena osamitev neposredno povzroča krčenje prostornine možganov, vendar kaže, da sta pojava povezana. Pri starejših ljudeh, ki so imeli malo družbenih stikov, je obstajala večja verjetnost, da se jim bo zmanjšala skupna prostornina možganov. Tisti z redkimi družbenimi stiki so imeli manjšo skupno prostornino možganov kot tisti z dnevnimi družbenimi stiki. V študiji so preučevali skupno možgansko prostornino, ki je vsota bele in sive snovi, in ugotovili, da je ta v skupini starostnikov z najmanjšim številom stikov znašala 67,3 odstotkov, v skupini z največjim številom stikov pa 67,8 odstotkov.

Osamljeni posamezniki so imeli tudi manjšo možgansko prostornino v predelih hipokampusa in amigdale, ki imata pomembno vlogo pri pomnjenju in sta področji možganov, ki jih prizadene demenca.

Kljub temu, da so v študiji pregledali tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na prostornino možganov, kot so starost, sladkorna bolezen, kajenje in telesna nedejavnost, so ugotovili, da so imeli osamljeni posamezniki v primerjavi s tistimi z največ družbenimi stiki tudi več manjših bolezensko spremenjenih področij v možganih, imenovanih lezije bele snovi.

V študiji so ugotovili, da simptomi depresije lahko delno (do 29 odstotkov), pojasnijo povezavo med družbeno osamitvijo in prostornino možganov.

Možnosti ukrepanja

Čeprav študija ne ugotavlja vzročne povezave med družbeno osamitvijo in krčenjem prostornine možganov, so nekatere predhodne študije pokazale, da je organizirano druženje starejših ljudi zaustavilo ali celo obrnilo proces zmanjševanja možganske prostornine in izboljšalo spoznavno dejavnost. Z ukrepi za povečanje družbene vključenosti starejših bi lahko preprečili krčenje prostornine možganov in posledično demenco.

Omejitve študije

Ker so v študiji sodelovali le starejši Japonci, je ugotovitve morda težko posplošiti na pripadnike drugih narodnosti in mlajše posameznike.

 

Viri:

Social isolation linked to lower brain volume, dostopno na: www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230712165229.htm

Alexa E Walter, Danielle Sandsmark. The Importance of Social Contact on Brain Atrophy among Older Individuals. Neurology, 2023. DOI: 10.1212/WNL.0000000000207720

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah