Podporna družbena omrežja so lahko različnih oblik in imajo različne vloge v našem življenju

Kaj si predstavljamo pod socialno oporo? Ali je pomembneje, da smo člani skupnosti z razvejeno družbeno mrežo ali da imamo en kakovosten odnos, na primer s partnerjem ali tesnim prijateljem? Ali je morda bolj kot vrsta odnosa pomembno to, da nam je odnos v pomoč pri premagovanju stresa v stresnih razmerah?

Socialna opora je pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na duševno zdravje. V zadnjih desetletjih so bile opravljene številne študije o tem vplivu. Socialna opora dokazano pozitivno vpliva na obvladovanje stresa in zmanjšuje posledice travmatične izkušnje, vključno s posttravmatsko stresno motnjo. Socialna opora je lahko naš vir spodbude pri doseganju zastavljenih ciljev in izbiri vedenj, ki so v korist našemu duševnemu zdravju. Pozitivno vpliva na našo samopodobo, samospoštovanje in kakovost življenja nasploh.

Podporna družbena omrežja so lahko različnih oblik in imajo različne vloge v našem življenju. Vir socialne opore so lahko družina, partner, prijatelji, znanci, sodelavci, člani interesne dejavnosti, verska skupnost in druge družbene mreže.

Tri glavne vrste socialne opore so: čustvena, instrumentalna in informacijska.

Čustvena opora pomaga posamezniku, da se počuti pomembnega in sprejetega. Ko ne gre vse po načrtih, ga tisti, ki v njegovih očeh štejejo, podpro in so mu v oporo. Ta vrsta podpore je še posebej pomembna v obdobju intenzivnega doživljanja stresa. Čustvena opora nam pomaga zmanjšati občutke osamljenosti, tesnobe in potrtosti.

Instrumentalna opora, imenovana tudi praktična, pomeni, da posamezniku ponudimo pomoč in mu konkretno pomagamo, na primer z opravljanjem gospodinjskih del, prinašanjem toplega obroka ob bolezni ali nudenjem prevoza po opravkih. Instrumentalna opora posredno zmanjša posameznikove obremenitve in stres in tako pripomore k boljšemu duševnemu zdravju.

Informacijska opora vključuje obveščanje in pojasnjevanje, usmerjanje, svetovanje in mentorstvo. Dostop do pravih informacij krepi posameznikov občutek nadzora ter mu olajša sprejemanje ustreznih odločitev. Takšna oblika opore je ključnega pomena pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev ali ob velikih življenjskih prelomnicah.

Nekaj primerov socialne opore:

Pomembno je, da se trudimo za vzpostavljanje in vzdrževanje zdravih medsebojnih odnosov, še bolj pa, da se zavedamo, da lahko tudi sami prispevamo k zagotavljanju socialne opore drugim.

Literatura za poglabljanje:

Cherry K. How Social Support Contributes to Psychological Health. Dostopno na internetu: https://www.verywellmind.com/social-support-for-psychological-health-4119970

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah