Bi lahko zgodnje težave v duševnem zdravju pripisali medsebojnemu učinkovanju samo treh dejavnikov?

Od raziskovalcev s kanadske univerze McGill prihaja novica o nedavno izvedeni raziskavi, ki napoveduje novo razumevanje duševnih motenj. V tej raziskavi, ki so jo predstavili v mednarodni znanstveni reviji Nevropsihofarmakologija, so pokazali, da je večina zgodnjih težav v duševnem zdravju (od depresije, anksioznosti in zasvojenosti, do disleksije, bulimije in hiperkinetične motnje) v veliki meri lahko posledica medsebojnega učinkovanja samo treh dejavnikov. Prvi je biološki in ga predstavlja spremenjeno delovanje živčnega prenašalca (nevrotransmiterja) dopamina v možganih. Drugi je družbeni – gre za izkušnje zanemarjanja ali zlorabe v zgodnjem otroštvu. Tretji pa je psihološki, in sicer naj bi to bil temperament, vključno z nagnjenostjo k hipnemu in nepremišljenemu odzivanju (ali impulzivnosti) ter težavami pri nadzoru nad čustvi.

V raziskavo univerze McGill je bilo vključenih 52 mladih iz območja mest Montreal in Quebec. Najprej so opravili slikanje njihovih možganov, s čimer so izmerili značilnosti delovanja dopamina. Nato so te rezultate povezali s podatki o njihovem temperamentu in o njihovih travmatičnih zgodnjih izkušnjah. Raziskovalci z univerze McGill so pri tem uporabili tudi podatke, ki sta jih v okviru svojega spremljanja udeleženk in udeležencev raziskave od njihovega rojstva pridobila raziskovalca z dveh drugih kanadskih univerz.

Na podlagi podatkov o treh dejavnikih so raziskovalci z več kot devetdeset odstotno gotovostjo napovedali, kateri udeleženke in udeleženci raziskave so imeli težave v duševnem zdravju, bodisi v preteklosti bodisi v triletnem obdobju njihovega spremljanja v okviru raziskave.

Rezultati raziskave univerze McGill naj bi celo napovedali novo razumevanje duševnih motenj. Vendar je pot do uresničitve te napovedi še dolga. Nadaljevanje raziskave, v katerem bodo raziskavo ponovili na podvojenem ter etnično bolj raznolikem vzorcu ljudi, predstavlja šele prvi korak na tej poti.

Vir: A new understanding of mental illness, ScienceDaily, dostopno na internetnem naslovu:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/12/211208161121.htm

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah