Prisotnost hišne živali pomaga pri krepitvi duševnega zdravja

Vpliv živali na zdravje človeka so pričeli preučevati konec prejšnjega stoletja, ko so se pojavili prvi dokazi, da hišne živali pozitivno vplivajo na lastnikovo duševno in telesno zdravje (Blenkuš, 2019). Prisotnost hišne živali ima več pozitivnih učinkov na lastnika: omili njegov stres, psihične napetosti, depresijo, pomaga pri krepitvi in širjenju socialne mreže, zmanjšuje občutek osamljenosti. Vpliv hišnih ljubljenčkov je tako blagodejen na človeka, da se njihovo lastništvo priporoča v terapevtske namene.

Pri interakciji s hišnim ljubljenčkom se v telesu sproščajo hormoni, ki izboljšujejo imunski sistem, zmanjšujejo stresne hormone, kot sta adrenalin in noradrenalin, znižujejo krvni tlak, kar omili anksioznost, ter povečujejo občutke sreče, užitka in pomirjenosti, čemur gredo zasluge tudi hormonu oksitocinu. Interakcije s hišnim ljubljenčkom ne predstavljata samo sprehajanje psa in intenzivno igranje z njim, kot je npr. metanje žoge, kar pozitivno vpliva tudi na gibljivost telesa in kondicijo. Že dotikanje, čohanje živali, uživanje v zvokih predenja muce, opazovanje pri igri, izkazovanje njihove naklonjenosti, sprožajo v lastniku občutke zaželenosti, povezanosti in varnega čustvenega izražanja. Ljubkovanje živali, prigovarjanje, hranjenje, umivanje, skrb zanjo, aktivira sproščanje endorfinov, t. i. hormonov sreče v telesu, kar zmanjšuje stres in občutenje bolečine. Celo več - spodbuja pozitivno čustveno izražanje lastnika, saj žival ustvari neobsojajoče in varno okolje, v katerem lastnik lažje komunicira in izraža svoja čustva (Blenkuš, 2019).

Lastniki psov s sprehajanjem psa ne skrbijo zgolj za njegove potrebe po igri (npr. lovljenje žoge) in telesni aktivnosti, temveč neposredno vplivajo tudi na izboljšanje svojega psihofizičnega počutja, saj so telesno dejavni, so na svežem zraku, navezujejo stike z drugimi lastniki psov, kar ni zanemarljivo pri navezovanju socialnih kontaktov, saj je prisotnost psa začetna spodbuda za pogovor. Mačke so se denimo kot terapevti odlično izkazale za zdravljenje anksioznih motenj, depresije in posttravmatske stresne motnje. Pri starejših zmanjšujejo občutek osamljenosti, povečujejo občutek navezanosti, umirjenosti ter empatije, v primerjavi s starejšimi, ki nimajo hišnih živali. Ti občutki so se povečali pri pandemiji s COVID-19, saj so starejši brez hišnega ljubljenčka močneje doživeli osamitev in prekinitev stikov z zunanjim svetom (Applebaum JW, Ellison C, Struckmeyer L., idr 2021).

Pri otrocih z vedenjskimi težavami prisotnost psa zmanjšuje njihovo agresijo, zvišuje pa pozitivno vedenje, socialne interakcije z drugimi, motivacijo in učni uspeh. Ravno tako se osebe, ki so zasvojene s prepovedanimi drogami, lažje rehabilitirajo ob prisotnosti živali, za katere skrbijo (jih hranijo, čistijo za njimi, negujejo, skrbijo za rekreacijo, preživljajo prosti čas z njimi). Ob njih se učijo tolerantnosti, odgovornosti in sočutja. Pri osebah s kroničnimi težavami v duševnem zdravju lastništvo hišnih živali koristi pri obvladovanju poslabšanja duševne motnje, krepitvi funkcionalnih in socialnih spretnosti, krepi samopodobo in je spodbuda ter motivacija k telesni aktivnosti (Shoesmith, E.; Spanakis, P., idr. 2021).

Hišnemu ljubljenčku je vseeno, če je lastnik starejši, ima kronično bolezen, je invaliden ali ima kronične težave z duševnim zdravjem. Hišni ljubljenček je popolnoma brez predsodkov. Zanj je pomembno le, da se z njim lepo ravna. Prav tako nima skrivnih namenov, saj je njegova naklonjenost pristna, odprta. Prav to brezpogojno sprejemanje je za človeka negujoče in predstavlja dobesedno balzam za dušo.

Viri:

Applebaum JW, Ellison C, Struckmeyer L, Zsembik BA, McDonald SE. The Impact of Pets on Everyday Life for Older Adults During the COVID-19 Pandemic. Front Public Health. 2021 Apr 9;9:652610. doi: 10.3389/fpubh.2021.652610.

Blenkuš Urška (2019): Pozitivni vpliv hišnih živali na zdravje ljudi. Revija Javno zdravje 2019; 4: 1-12

Shoesmith, E.; Spanakis, P.; Peckham, E.; Heron, P.; Johnston, G.; Walker, L.; Crosland, S.; Ratschen, E. The Role of Animal Ownership for People with Severe Mental Illness during the COVID-19 Pandemic: A Mixed-Method Study Investigating Links with Health and Loneliness. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 11908. https://doi.org/10.3390/ijerph182211908

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah