Mehanizem začaranega kroga lahko prepoznamo na številnih področjih človekove duševnosti

Izraz začarani krog je nedobesedni prevod latinskega izraza circulus vitiosus, ki dobesedno pomeni napačni krog in označuje logično napako v dokazovanju ali v opredeljevanju. Gre za to, da nek pojav opredelimo z drugim pojmom, ki pa ga opredelimo s prvim, oziroma gre za to, da kot dokaz jemljemo nekaj, kar bi pravzaprav šele morali dokazati. Kot nedobesedni prevod skovanke circulus vitiosus se izraz začarani krog nanaša na zapleteno verigo dogodkov, ki se krepi skozi povratno zanko – en dogodek vodi k drugemu in tretjemu in tako dalje, dokler ne pridemo spet na začetek in se okrepi prvi dogodek in tako dalje. Primer iz narave, ki to lepo ponazarja, je snežna kepa, ki se vali po mokrem snegu in postaja vedno večja ter lahko postane tako velika, da se ne more več valiti. Ali pa na primer majhen kamenček, ki se začne kotaliti v hribih in lahko sproži rušilni plaz. Seveda pa obstajajo tudi primeri iz človeške družbe: govorimo tudi o začaranem krogu neuspeha, revščine, …

Dogajanje v človeški družbi je neločljivo od dogajanja na področju človeške duševnosti. Pa si poglejmo nekaj primerov začaranega kroga na tem področju.

Panična motnja
Matej doživlja malo hitrejši utrip svojega srca. 🡪 Ustraši se, da prihaja panični napad. 🡪 Utrip se še pospeši. 🡪 Matej se še bolj ustraši. 🡪 Utrip je še hitrejši. 🡪 Matej se ustraši, da mu bo odpovedalo srce. 🡪 Panika, ki traja petnajst do dvajset minut, spontano mine. Strah pred novim napadom pa ostaja in naslednjič se Matej ob hitrem utripu spet ujame v začarani krog.

Počutim se slabo, ker se počutim slabo
Irena je utrujena in naveličana. 🡪 Je slabe volje. 🡪 Postaja vse bolj napeta. 🡪 Začne jo boleti glava. 🡪 Še bolj je utrujena in naveličana. 🡪 Še bolj je slabe volje …

Odlašanje
Kim si misli: »Joj, seminarsko nalogo bo treba oddati v ponedeljek.« 🡪 Ne ljubi se ji dokončati naloge. 🡪 »Pred menoj je še veliko časa.« 🡪 Gleda televizijo. 🡪 »Joj, konec tedna se bliža.« 🡪 Gre na smučanje. 🡪 V ponedeljek se opraviči za nedokončano nalogo.

Naučena nemoč
Jože takole razmišlja: »Joj, pred menoj je seminarska naloga.« 🡪 »Vedno sem zadnji ali pa mi sploh ne uspe.« 🡪 »Spet mi ne bo uspelo.« 🡪 »Nima smisla, da se sploh trudim.«

Začarani krog v odnosih
Meta postaja vse bolj samostojna in odločna, skrbi za šolo in hodi na razne obšolske dejavnosti. 🡪 Njen oče je zaskrbljen, ker je izgubil svojo malo punčko, ki mu je vse zaupala. 🡪 Bolj, ko sili vanjo s svojimi vprašanji, bolj se mu Meta umika in bolj je zaskrbljen. 🡪 Meta začne loputati z vrati, ko jo oče nagovori. 🡪 Oče je še bolj zaskrbljen. 🡪 Meta postaja še bolj jezna, saj jo očetova skrb utesnjuje in jezi (le kako to, da mi oče ne zaupa …).

Kako vemo, da smo v začaranem krogu?
To najlažje ugotovimo po tem, da se naša težava poglablja, namesto da bi jo reševali. Rešitev težave v smislu kratkoročne koristi na račun dolgoročne škode ali pa prepuščanje toku dogajanja nam tako postane hujše od težave same.

Kako se rešimo iz začaranega kroga?
Najbolje je, če se lahko pogovorimo z osebo, ki ji zaupamo in nam bo odkrito, odločno in prijazno povedala, kaj si misli. Sklenimo, da bomo drugič ravnali drugače in se te svoje odločitve držimo.
Pomaga tudi, da svoje razmišljanje napišemo in narišemo na papir in pogledamo, kje bi krog lahko prekinili.
Če nam prvič ne uspe, ne smemo vreči puške v koruzo. Hitro se lahko ujamemo v začarani krog, da se nič ne da storiti. Tako kot pri vseh veščinah, je tudi veščina prepoznavanja in prekinjanja začaranega kroga podvržena načelu, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.

<< Nazaj na zanimivosti o duševnih motnjah