Tehnika komunikacije z manipulativnimi in toksičnimi ljudmi

Metoda sivega kamna (angl. grey rock method) je tehnika, s katero postanemo čustveno neodzivni in dolgočasni – tako rekoč podobni sivemu kamnu. Namen te metode je, da se zaščitimo pred človekom, ki poskuša z nami manipulirati.

Manipulativno se pogosto vedejo ljudje z izkušnjo narcistične, mejne, antisocialne in histrionične osebnostne motnje, in ljudje z izkušnjo zasvojenosti. Tehnika, s katero postanemo za človeka, ki poskuša z nami preračunljivo ravnati, nezanimivi kot siv kamen, je zato uporabna predvsem, kadar imamo opravka z ljudmi z izkušnjo katere od teh duševnih motenj. Sicer ta metoda predstavlja drugo možnost, kadar ni možno to, kar bi bilo idealno, to je, da odnos s človekom, ki se do nas vede toksično in manipulativno, prekinemo.

Pri metodi sivega kamna ne gre za to, da se za človeka, ki je do nas manipulativen, ne menimo, ampak za to, da mu namenimo kar se da malo pozornosti, namesto da ga ignoriramo. Osnovne značilnosti te metode so:

- da kadar smo s tem človekom v stiku, ne kažemo nobenih čustev;

- da je ta stik kar se da kratek;

- da v komunikaciji z njim ne razkrivamo svojih osebnih zadev.

Konkretneje to pomeni, da tako rekoč vso pozornost namenimo čemu drugemu, na primer službeni nalogi (če je človek, ki poskuša z nami manipulirati, naš sodelavec). Poleg tega lahko vključimo še nekatere oblike komunikacije, ki kažejo na našo nezainteresiranost, na primer:

- izogibamo se očesnemu stiku;

- ne kažemo nobenih čustev - smo brez izrazov na obrazu, kot sta nasmeh ali mrkost;

- govorimo z blagim tonom;

- dajemo kratke odgovore z eno besedo, kot so »da«, »ne«, »mhm«;

- ne razlagamo več, kot je treba, in ne preveč o svojem življenju, sploh pa ne, da uporabljamo tehniko sivega kamna;

- ne postavljamo vprašanj.

Metoda sivega kamna je namenjena predvsem tistim, ki se toksičnemu človeku preprosto ne morejo izogniti. Če imate možnost oditi, storite to, če pa tega ne želite ali ne morete, je to lahko eden od načinov, kako preživeti v odnosu s čim manj čustvenega in duševnega izčrpavanja.

Viri:

- Smith, T., What is the grey rock method?, dostopno na internetnem naslovu https://www.e-counseling.com/articles/what-is-the-grey-rock-method/

- Eatough, E., Grey rocking: Why this approach works for a minute (and when it doesn't), dostopno na internetnem naslovu https://www.betterup.com/blog/grey-rocking

- Kapoor, A., Grey rock method: The new way of shutting toxic people, dostopno na internetnem naslovu https://www.calmsage.com/what-is-grey-rock-method/

<< Nazaj na zanimivosti o osebnostnih motnjah