Poišči pomoč

Možnost, da naletimo na osebo z osebnostno motnjo je zelo velika

Osebnostne motnje so pogoste, saj naj bi bile v določeni meri izražene pri kar 10 odstotkih prebivalstva.

To pomeni, da imamo osebe z osebnostno motnjo v vsaki razširjeni družini, med prijatelji in sodelavci. Če delamo z ljudmi, je možnost, da naletimo na osebo z osebnostno motnjo, zelo velika.

Osebnostne motnje so lahko zelo različno izražene. Ljudje z manj izraženo osebnostno motnjo imajo lahko težave samo na enem področju svojega življenja – na primer v odnosih z bližnjimi, medtem ko so lahko v poklicnem življenju celo nadpovprečno uspešni. Ljudje, ki imajo bolj izraženo osebnostno motnjo, pa imajo lahko bistveno več težav – tako v odnosih doma kot tudi v službenih okoljih. Tisti, ki imajo osebnostno motnjo zelo izraženo, pa imajo lahko tako hude težave, da te kljub njihovim talentom in sposobnostim močno negativno vplivajo na njihovo kakovost življenja.

<< Nazaj na zanimivosti o osebnostnih motnjah