Vrste narcisizma: tako različni, a vsi narcisi

Čeprav narcisizem obstaja na spektru, konvencionalna psihiatrija razločuje dve glavni podkategoriji narcistične osebnostne motnje: odkriti in prikriti narcisizem.

Za odkrite/grandiozne narcise velja, da imajo zelo izražen prenapihnjen občutek sebe. Zase mislijo, da so izjemni, briljantni in superiorni. V odnosu z drugimi so tekmovalni in izkoriščevalski, saj je njihov cilj prevladati. Pri njih sta izraženi agresivnost in povzpetništvo. Sčasoma človeka izrinejo iz odnosa tako, da se do njega vedejo pokroviteljsko ali ignorantsko. Odkriti, grandiozni narcisi pokažejo svoje občutje, navdušenje in se znajo vesti izjemno šarmantno. Slabo prenašajo dolgčas in nimajo zmožnosti globlje introspekcije. Jezo pokažejo že pri najmanjšem nasprotovanju, so tudi izjemno ljubosumni. So ekstravertirani, polni energije, pogosto impulzivni in radi tvegajo. Imajo nizko samozavedanje in vedno prikrito iščejo bližnjice, da dobijo to, kar želijo.

Prikriti narcisi, so opredeljeni kot ranljivi ali sramežljivi narcisi, ki skušajo svoj narcisizem nezavedno prikriti. Psihološko so drugače strukturirani od odkritih narcisov. Zavedajo se učinkov svojih dejanj, zato se v odnosih občasno postavijo v položaj nadrejenega, drugič pa podrejenega. Vedejo se zelo subtilno – pogosto se sklicujejo nase, vendar so boleče občutljivi in jih vsaka kritika izjemno prizadene. Posledica tega je, da niso povzpetniški, se pa počutijo, kot da se ne samoizpolnjujejo. Zlahka se sproži njihov občutek manjvrednosti. Če ugotovijo, da so drugi močnejši, bogatejši ali uspešnejši, so lahko zelo ljubosumni. Ko upravljajo z drugimi ne uporabljajo šarma; namesto tega ponavadi iščejo usmiljenje in se postavljajo v vlogo žrtve. Zavedajo se družbenih norm in so visoko funkcionalni v družbenih kontekstih. Družbenih norm ne upoštevajo le, če se znotraj teh počutijo ogroženi; takrat se pokaže njihova agresija. Prikriti narcisi agresije ne izkazujejo v javnem življenju, jo pa v zasebnem. So mojstri sarkazma, zgrešenih komplimentov in preziranja prevladujoče hierarhije. Poklicno se uveljavijo v srednjem managementu, na položajih, ki jim da dovolj moči, da svojo bolečino prenašajo na druge. So obsesivni in pogosto depresivni, sramežljivi, pogosto zelo neprijetna družba. Če ste žrtev narcisa tega tipa, lahko opazite njegov razvoj od preobčutljivega introverta do zavistneža in v končni fazi do maščevalca. V fazi preobčutljivega introverta nosi narcis občutek ničvrednosti in gnusa do sebe. V fazi zavistneža postane mojster delanja grešnih kozlov iz drugih. Kot maščevalec pa želi aktivno kaznovati druge, za katere meni, da ga ovirajo.

<< Nazaj na zanimivosti o osebnostnih motnjah