Vrstniška podpora vpliva na okrevanje po težavah v duševnem zdravju

Vrstniško podporo bi lahko opisali kot medsebojno podporo strokovnjakov, ki imajo podobno izkušnjo. Gre torej za vzajemno podporo, ki si jo nudijo ljudje z lastnimi izkušnjami duševnih stisk. Pri tem je pomembna zlasti izmenjava praktične in čustvene podpore, ki temelji na razumevanju, spoštovanju in medsebojnem opolnomočenju oseb, ki so se znašle v podobni situaciji – izkušajo duševne stiske. Poudarek je na uporabi znanja, ki ga osebe s težavami v duševnem zdravju pridobijo s svojo izkušnjo.

Raziskave kažejo, da programi, ki so osredotočeni tudi na vrstniško podporo, lahko pospešijo okrevanje zaradi težav v duševnem zdravju v različnih okoljih in skupnostih. Takšni programi so del mnogih drugih programov na področju duševnega zdravja v različnih formatih, za različne ciljne skupine in za različne skupnosti. Zaradi vse večje potrebe po podpori pri okrevanju med ljudmi, ki doživljajo duševne stiske, je nedavno naraslo javno zanimanje za tovrstne programe. Formalno jih je podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je vrstniško podporo opredelila kot pristop, ki je usmerjen k ljudem in na poti k okrevanju upošteva njihove pravice. Tudi pandemija covida-19 je močno omejila dostop do služb na področju duševnega zdravja, kar je še povečalo potrebo po programih, ki temeljijo na skupnostnem pristopu, med katerimi je tudi vrstniška podpora. Tovrstni pristopi lahko ne le zmanjšajo klinične simptome duševnih motenj, temveč tudi povečujejo možnosti samoodločanja in delovalnosti oseb s težavami v duševnem zdravju.

Vrstniška podpora praviloma temelji na delu v skupinah. Sodelujoče lahko na primer povabijo, naj razmislijo, kako so okoliščine njihovega življenja povezane s čustvenimi in psihološkimi odzivi nanje. Ko delijo takšne izkušnje, pogosto začnejo prepoznavati vplive različnih oblik marginalizacije in diskriminacije na duševno zdravje. To lahko pomeni, da se skupina začne bolje povezovati in prepozna tako individualne kot tudi skupinske moči in odlike. To je še posebej izrazito v skupnostih nekaterih družbenih manjšin. Strokovnjaki in strokovnjakinje na področju duševnega zdravja lahko ljudi napotijo na programe vrstniške podpore, da bi razširili družbeni kontekst, v katerem se ti spopadajo s težavami v duševnem zdravju. V tem pomenu vrstniška podpora lahko dopolnjuje druge oblike strokovne obravnave.

Vira:

Smit, D., Miguel, C., Vrijsen, J.N., Growneweg, B., Spijker, J. & Cuijpers, P. (2022). The effectiveness of peer support for individuals with mental illness: Systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine. 1-10. https://doi.org/10.1017/S0033291722002422.

Batty, G. (2022). Away From Psychiatrization: Towards Socio-Ecological Wellbeing in the Community. Dostopno na internetnem naslovu https://madinamerica.com/2022/08/socio-ecological-wellbeing/

Imate težave s samostigmo? Preverite >>

<< Nazaj na zanimivosti o stigmi