Poišči pomoč

Neverjetno, kaj vse stigma pomeni

Ali ste vedeli, da je pri starih Grkih in Rimljanih stigma pomenila sramotno znamenje, ki so ga vtisnili ali vžgali pobeglim sužnjem ali hudodelcem? Izhaja namreč iz grške besede stígma, stígmatos, ki pomeni vbod, pego oziroma vtisnjeno ali vžgano znamenje. V različnih okoljih se je stigma uporabljala in se še uporablja za različne opise in razlage. Tako je v medicini stigma viden znak bolezni, v psihiatriji pa so stigme krvavi madeži (pege) ali lise na določenih delih telesa, zlasti histerikov. V religioloških razlagah je stigma Kristusovim ranam podobno znamenje na telesu verskih gorečnežev. V zoologiji je stigma dihalna odprtina pri insektih, v biologiji pa organ enoceličarjev za sprejemanje svetlobnih dražljajev. Skratka, izraz stigma je večpomenski, v vsakdanjem govoru pa ga običajno uporabljamo za družbeno nesprejemljivo lastnost ali pojav, ki ju pripišemo osebi ali skupini oseb.

Imate težave s samostigmo? Preverite >>

<< Nazaj na zanimivosti o stigmi