Poišči pomoč

Kje je locirana moč stigme?

V Združenem kraljestvu je v desetletju varčevalnih ukrepov (ki pa so se zgodili tudi marsikje drugje po svetu) prišlo tudi do večanja vrzeli med bogatimi in revnimi. V času izbruha novega koronavirusa se ta vrzel še dodatno povečuje. Natančneje gre za povečevanje neenakosti v razdelitvi blaginje, zdravja in priložnosti – ki postajajo vedno bolj privilegij bogatih. Duševne stiske pa so vedno bolj pogoste pri revnih. Vzporedno s tem, se pojavlja tudi povečevanje stigm(atizacij)e zaradi revščine oziroma duševne stiske.

Kaj ta stigma pravzaprav je? Pri odgovoru na to vprašanje je nujno izhajati iz zgodb ljudi, ki so jo izkusili na lastni koži. Te zgodbe nam pokažejo, da je ta stigma oblika moči, ki se lahko pojavi v zelo raznolikih družbenih, kulturnih in medijskih prostorih. Stigma se vpiše v posameznika oziroma vpliva na način, kako ljudje čutijo ter kako mislijo o sebi in drugih. Pripovedovalka ene od teh zgodb je povedala, da je vsakič, ko je v avtu prižgala radio ali v trgovini šla mimo stojala za časopise in naletela na novice tipa: »ti ljudje vam kradejo davke«, zapadla v razmišljanje, da te novice govorijo prav o njej.

Leta 2016 se je na pobudo treh članov britanske kraljeve družine – princa Williama, njegove žene Catherine in princa Harryja – začela nova kampanja proti stigmi zaradi težav v duševnem zdravju. Glavni namen te kampanje, imenovane Heads Together (Glave skupaj), je spodbuditi ljudi k temu, da se začnejo pogovarjati s svojimi prijatelji, sosedi, družinskimi člani in ostalimi, pri katerih prepoznavajo duševne težave. Na ta način začnejo razbijati stigmo zaradi teh težav, ki predstavlja glavno oviro, ki tem ljudem preprečuje, da bi poiskali pomoč. To je sicer pozitivno, vendar ima kampanja Heads Together tudi svojo negativno plat. Ne rešuje namreč težave z dostopnostjo pomoči, saj ne nagovarja vprašanja glede tega, kakšna pomoč je ljudem z duševnimi težavami dejansko dostopna v času, ko so varčevalni ukrepi bistveno okrnili sredstva služb za duševno zdravje. Kampanja si torej zatiska oči pred tem, kaj stigma (zaradi revščine oz. duševne stiske) pravzaprav je in kje je locirana njena moč.

Vir: Tylor, I., Stigma Power: Mental Distress in Austerity Britain, prispevek na konferenci Social Power and Mental Health, 19.-23. april 2021, Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), University of Cambridge, dostopno na internetnem naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=Jx-ibxQvfxA.

<< Nazaj na zanimivosti o stigmi