Tehnostres je specifična vrsta stresa, ki se pojavi zaradi težav s prilagajanjem na uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Še posebej je prišel do izraza v zadnjih mesecih, ko je večina zaposlenih z uporabo IKT delo opravljala od doma. S tem kratkim vprašalnikom lahko hitro in enostavno preverite svojo raven tehnostresa ter preberete nekaj nasvetov za zmanjševanje tovrstnega stresa.

Vprašalnik izpolnjujem * .