Poišči pomoč

Dejstva o stresu za vsakdanjo rabo:

Stres je povsem normalno odzivanje čustev, misli in vedenja na notranje in zunanje dejavnike (stresorje), ki začasno zamajejo posameznikovo ravnovesje.

Stresor je dogodek, okoliščina, razlaga nekega dogodka … Stresor je pozitiven ali negativen dogodek. Vse, kar sproži spremembo in zamaje ravnovesje, je stresor.

Stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko (ali lahko) rešljivi. Kako bo posameznik doživel stres, je odvisno od posameznikove osebnosti, njegovih izkušenj, energetske opremljenosti in okoliščin ter širšega in ožjega okolja, v katerem živi. Določen dogodek je za nekoga neprijeten in ga temeljito pretrese, za drugega pa dobrodošla spodbuda v življenju. Svoje veščine soočanja s stresom lahko nenehno izboljšujemo. Nekaj, kar se nam je v mladosti zdelo nepredstavljivo težko, kasneje postane manjša nevšečnost.

Preverite, koliko ste v stresu >>

<< Nazaj na zanimivosti o stresu