Ženske in moški se različno odzivajo na stres

Nedavno so bili v ugledni znanstveni reviji Research Reports (Raziskovalna poročila) objavljeni izsledki nove raziskave o tem, kako se ženske in moški različno odzivajo na stres.

V preteklosti so številne študije preučevale, kako psihosocialni dejavniki, kot so podpora prijateljev in sodelavcev, ter denarne, poklicne ali osebne skrbi, vplivajo na duševno zdravje in kakovost življenja. Vendar je v teh študijah primanjkovalo podatkov o tem, ali so ti vplivi enaki na ženske in na moške. Nova raziskava o različnem odzivu žensk in moških na stres je zato preučila te vplive glede na spol.

Raziskavo je izvedla skupina raziskovalcev Univerze v Würzburgu in Univerzitetne bolnišnice Würzburg. Zajela je 2890 ljudi, od katerih je bilo 1520 žensk in 1370 moških, starih od 34 do 85 let. Raziskovalce je zanimalo, kako in koliko so izkušnje teh ljudi z izbruhom novega koronavirusa oziroma omejitvami za zajezitev njegovega širjenja v prvem letu izbruha vplivale na njihovo duševno zdravje in kakovost njihovega življenja. Pri tem so se osredotočili na troje, in sicer: razmerje med skrbmi za delovno mesto in za druge ljudi in duševnimi težavami, kot so anksiozne motnje, ter kakovostjo življenja; vpliv podpore prijateljev ali sodelavcev na te težave; razlike, ki se pri vsem tem kažejo med ženskami in moškimi.

Da bi pridobili ustrezne podatke, so raziskovalci za ljudi, zajete v raziskavo, pripravili obsežen vprašalnik. Analiza teh podatkov je pokazala izsledke, ki bi jih lahko povzeli takole: pri moških se je anksioznost povečala skupaj s skrbmi glede službe, medtem ko je bilo pri ženskah povečanje anksioznosti povezano s povečanjem skrbi glede družine in prijateljev. Nadalje so ugotovili, da so se ženske z izkušnjo anksioznosti pozitivno odzvale na podporo prijateljev in kakovost njihovega življenja se je izboljšala, medtem ko pri moških tega niso opazili.

Kot lahko vidimo, ti izsledki kažejo, da je odzivanje žensk in moških na stres v skladu s tradicionalnimi – patriarhalnimi – spolnimi vlogami, v katerih so moški močneje povezani z delom, ženske pa z družino in prijatelji. Vendar pri tem ne bi smeli pozabiti, da za zdaj to velja le v stresnih okoliščinah, kot je bil izbruh novega koronavirusa, in da bi bilo treba še dokazati, da velja tudi v drugih oziroma vseh stresnih okoliščinah.

Vir:

Women and men react differently to strain and stress, dostopno na internetnem naslovu https://www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230731110718.htm

<< Nazaj na zanimivosti o stresu