Zakaj pride do poklicnega stresa?

Poklicni stres spada med najpogostejše zdravstvene težave na delovnem mestu, obenem pa je tudi eden vodilnih vzrokov za razvoj bolezni srca in ožilja. A zakaj do njega sploh pride?

Poklicni stres predstavlja psihološki in fiziološki odziv na neprijetne delovne pogoje ali dogodke, pri čemer se najpogosteje pojavi kot posledica neustreznega ravnovesja med količino delovnih obveznosti in stopnjo samostojnega odločanja glede opravljanja teh obveznosti. Če lahko zaposleni prosto izbira, kako se lotiti opravljanja svojih nalog, bo to pripomoglo k nižji ravni stresa, pri čemer je ključno, da ima podporo sodelavcev in nadrejenih. Pomembno je tudi ustrezno nagrajevanje zaposlenih. Če zaposleni v svoje delo vloži veliko truda, bi moralo vodstvo to prepoznati in ga nagraditi. Zadnji večji dejavnik je skladnost zaposlenega z delovnim okoljem, pri čemer se večja skladnost povezuje z nižjim stresom in večjim psihološkim blagostanjem. Ta skladnost je izredno širok pojem, saj zajema delavčeve sposobnosti, veščine, vrednote, interese, cilje, potrebe in osebnost. K višji ravni poklicnega stresa prispeva še množica drugih dejavnikov, vključno z nadlegovanjem, mobingom, preobremenjenostjo, neustreznim ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, omejeno možnostjo napredovanja in pomanjkanjem vodstva.

Posledice poklicnega stresa

Raziskave kažejo, da več kot 20 % vseh zaposlenih doživlja visoko ali izredno visoko raven poklicnega stresa. Posledice se lahko pokažejo na psihološki, fizični in/ali vedenjski ravni. Med najpogostejše znake in simptome uvrščamo:

Psihološka raven:
- anksioznost,
- depresivnost,
- razdražljivost,
- občutek manjvrednosti,
- občutek brezupa / nemoči,
- upad motivacije,
- izgorelost.

Fizična raven:
- izčrpanost,
- pretirana zaspanost / nespečnost,
- pretirano znojenje,
- razbijanje srca / aritmije,
- bolezni srca in ožilja,
- glavoboli.

Vedenjska raven:
- upad produktivnosti,
- absentizem,
- prezentizem,
- zamujanje,
- težave v komunikaciji / konflikti s sodelavci,
- razvoj odvisnosti.

<< Nazaj na zanimivosti o stresu