Kronični stres in Alzheimerjeva demenca sta najverjetneje povezana

S podaljševanjem življenjske dobe narašča število posameznikov z različnimi oblikami demence, najpogostejša oblika te bolezni je Alzheimerjeva demenca. V zadnjih letih so strokovnjaki razvili številne nove diagnostične metode in terapije za zgodnje ukrepanje, zaradi česar je vse bolj pomembno, da znamo prepoznavati čim več dejavnikov tveganja za pojavnost bolezni.

Študija, ki so jo izvedli raziskovalci s Karolinskega inštituta v Stockholmu, kaže na možno povezavo med kroničnim stresom, blagim upadom kognitivnih sposobnosti in Alzheimerjevo demenco. Študija se je osredotočila na posameznike, stare med 18 do 65 let, ki so že imeli diagnozo kroničnega stresa in depresije. Ugotovitve kažejo, da so pri njih z večjo verjetnostjo diagnosticirali blagi upad kognitivnih sposobnosti ali Alzheimerjevo demenco kot pa pri tistih brez predhodnih diagnoz.

Študija je temeljila na upravni zbirki podatkov s področja zdravstvenega varstva v stockholmski regiji. Raziskovalci so med letoma 2012 in 2013 prepoznali 44.447 posameznikov z diagnozo kroničnega stresa in/ali depresije in jih spremljali osem let, da bi ugotovili, ali bodo kasneje pri njih kognitivne sposobnosti rahlo upadle ali jih bo prizadela Alzheimerjeva demenca. Ko so primerjali raziskovalno skupino z več kot 1,3 milijona posamezniki v isti starostni skupini, ki pa niso imeli predhodnih diagnoz, se je izkazalo, da so v raziskovalni skupini kognitivne motnje bolj razširjene.

Ugotovili so tudi, da je tveganje za Alzheimerjevo bolezen več kot dvakrat večje pri posameznikih s kroničnim stresom ali depresijo in do štirikrat večje pri posameznikih z obema diagnozama. Raziskovalci sicer priznavajo, da je tveganje še vedno razmeroma majhno, vzrok za to povezanost pa ostaja neznan. Vendar ugotovitve prispevajo k razumevanju možnih dejavnikov tveganja za demenco in lahko pomagajo pri izboljšanju preprečevalnih prizadevanj.

Raziskovalci nameravajo svoje delo nadaljevati z razvojem vprašalnikov in kognitivnih preizkusov za zgodnejše prepoznavanje tveganja za demenco. Obenem pa poudarjajo potrebo po nadaljnjih študijah, s katerimi bi ugotovili, kako in zakaj so povezani kronični stres, depresija in Alzheimerjeva demenca.

 

Povzeto in prirejeno po:

Study indicates possible link between chronic stress and Alzheimer's disease, dostopno na internetu: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/10/231002124415.htm

Za poglabljanje:

Johanna Wallensten, Gunnar Ljunggren, Anna Nager, Caroline Wachtler, Nenad Bogdanovic, Predrag Petrovic, Axel C. Carlsson. Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm. Alzheimer's Research & Therapy, 2023; 15 (1)

Preverite, koliko ste v stresu >>

<< Nazaj na zanimivosti o stresu