Poišči pomoč

Stres v Sloveniji

Beležimo porast deleža odraslih, ki poročajo, da doživljajo vsakodnevni stres/napetost zaradi obremenitev na delovnem mestu (delež teh oseb je v letu 2012 znašal 48 %, v letu 2016 pa 55 %) in slabih odnosov na delovnem mestu (delež teh oseb je v letu 2012 znašal 10 %, v letu 2016 pa 19 %).

Delež oseb, ki stres in napetosti s težavo obvladujejo, je v letu 2012 znašal 26 %, v letu 2016 pa 22%.

Vir: Podatki obdobnih raziskav CINDI (2012, 2016) o vedenjskem slogu odraslih prebivalcev.

Preverite, koliko ste v stresu >>

<< Nazaj na zanimivosti o stresu