Telefoni za pomoč v stiski

Krizni telefoni nudijo pogovor o duševni stiski osebe ter ji pri tem omogočajo, da ostane anonimna. Pomagajo pri trenutni razbremenitvi, osamljenosti in omogočajo nadaljnjo napotitev k specializiranemu strokovnjaku.

Svetovalnice

Svetovalnice nudijo individualno svetovanje, podporne skupine in skupine za samopomoč, najpogosteje na področju zlorabe in odvisnosti od psihoaktivnih substanc, nasilja in motenj hranjenja. Primerne so za osebe, ki potrebujejo časovno omejeno pomoč pri prestajanju težavnega obdobja ali pomoč pri sprejemanju večjih sprememb v življenju, kot so  telesne in duševne bolezni, invalidnosti in druge oblike prizadetosti. Pomagajo tudi svojcem pri sprejemanju drugačnosti člana svoje družine.

Zavetišča

V primeru doživljanja nasilja ali zlorabe takim osebam in družinam nudijo začasno namestitev materinski domovi, krizni centri za ženske, zatočišča in varne hiše.

Pomoč na domu

Pomoč na domu vključuje pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju osnovnih življenjskih potreb, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Do nje je oseba upravičena v primeru invalidnosti, starosti ali drugih primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Nudijo jo centri za socialno delo, domovi za starejše, drugi javni zavodi in koncesionarji.

<< Nazaj na "kaj pričakovati od posameznih oblik pomoči"