Kako pomembno je, da se ob kroničnem stresu osredotočimo na pozitivne strategije spoprijemanja z njim in kakovost spanja?

Nedavna študija Univerze v Yorku opozarja, da je kronični stres glavni dejavnik tveganja za številne težave v duševnem zdravju, vključno z depresijo in anksioznostjo. Vendar pa je slabo duševno zdravje, ki izvira iz soočanja z negativnimi ali stresnimi izkušnjami, mogoče preprečiti s kakovostnim spancem in ustreznimi strategijami spoprijemanja s stresom. Mednje sodi tudi sposobnost tako imenovanega preokvirjanja danega položaja, da ga vidimo v bolj pozitivni luči.

V nedavni raziskavi so preučevali podatke več kot 600 posameznikov, ki so bili med pandemijo kovida leta 2020 dlje časa izpostavljeni stresu. Cilj raziskave je bil preveriti, ali strategije spoprijemanja s stresom in kakovosten spanec vplivajo na duševno zdravje. Raziskovalci so analizirali podatke, zbrane z vprašalniki, v katerih so udeleženci raziskave redno poročali o kakovosti spanja in počutju med pandemijo. Poleg tega so zbrali tudi številne dodatne informacije o udeležencih: demografske podatke (starost, spol, etnična pripadnost), podatke o uživanju alkohola, o splošnem počutju v karanteni in o njihovi telesni dejavnosti. Ugotovitve raziskave kažejo, da ima spanje izjemno pomembno vlogo pri obvladovanju kroničnega stresa, vzdrževanju dobrega počutja v daljšem časovnem obdobju ter zmanjševanju simptomov depresije in tesnobe.

To je prva študija, ki je preučevala, kako pozitivne strategije spoprijemanja s stresom in kakovost spanja vplivajo na depresijo in tesnobo ob doživljanju kroničnega stresa. Čeprav je že dolgo znano, da je kakovosten spanec nepogrešljiv za zdravje in dobro počutje, je raziskovalce zanimalo, ali se to kaj spremeni, če so spanje in strategije spoprijemanja s stresom podvrženi močnemu in dolgotrajnemu stresu, kakršno je bilo obdobje med pandemijo. Potrdili so, da je bila boljša kakovost spanja v prvih mesecih kovida povezana z manjšim številom depresivne simptomatike in manj simptomi tesnobe.

Povzeto in prirejeno po:

High-quality sleep promotes resilience to depression and anxiety, dostopno na internetu:  www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230713141922.htm

<< Nazaj na "kaj pričakovati od posameznih oblik pomoči"