Na splošno velja, da je koristno priti h kateremu koli specialistu s kar največ podatki o prejšnjih boleznih in motnjah, zdravilih, ki jih oseba jemlje in to z nekom, ki mu oseba zaupa.

Za pregled pri specialistu je potrebno imeti napotnico izbranega splošnega osebnega zdravnika, vendar za pregled pri specialistu psihiatru velja izjema. Pregled je mogoč tudi brez napotnice, le z veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja.

Kadar zdravstveno stanje osebe ogroža njeno življenje, ali življenje drugih, terja nujen in neodložljiv pregled in druge storitve, mora zdravstveni zavod oziroma zdravnik osebo takoj sprejeti in obravnavati. Za vse druge storitve se osebo naroči na pregled in mora dobiti datum in uro.

Kaj pričakovati od specialista psihiatra?

Specialist psihiater v ambulanti ali v bolnišnici najprej opravi diagnostiko, tj. prepoznavanje bolezni in nato predlaga zdravljenje. Tako kot vsi zdravniki mora takoj ukrepati, kadar gre za ogroženost osebe.

Zdravljenje duševnih motenj sestoji iz:

  1. zdravljenja z zdravili – farmakoterapije;
  2. zdravljenja s psihološkimi sredstvi – psihoterapije;
  3. zdravljenja z uporabo drugih tehnik - socio-terapije, delovne terapije, psihoedukacije.

Glede na naravo duševne motnje specialist psihiater predlaga določeno kombinacijo zdravljenja. Sodelovanje osebe s težavami v duševnem zdravju je pri tem odločilnega pomena. Zelo težko pa je, če je ta oseba povsem sama in nima nobene opore. Zato so svojci nadvse dobrodošli in z vključitvijo v zdravljenje pomagajo posamezniku premagovati težave. Poleg tega se učijo, kako se pri tem sami ne bi povsem izčrpali.

Kaj pričakovati od specialista kliničnega psihologa?

S specialistom klinične psihologije lahko pridete v stik v ambulantni dejavnosti in v bolnišnični dejavnosti, kjer obravnava otroke, mladostnike, odrasle, starostnike, družine ali pare.

Osrednjo dejavnost specialista klinične psihologije se lahko razdeli na:

  1. klinično psihološko in nevropsihološko diagnostično obravnavo,
  2. psihoterapevtsko obravnavo, tj. zdravljenje s psihološkimi pristopi.

Diagnostično in terapevtsko delo pogosto poteka kot timsko sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci, npr. specialisti psihiatri.

Klinični psiholog v okviru diagnostične obravnave naredi osnovno diagnostiko, ki je usmerjena na prepoznavanje oziroma ocenjevanje celostnega delovanja osebe in njenih bolezni. Izvaja tudi dodatno diagnostiko, ki je usmerjena na bolj specifična področja, kot so na primer spoznavne funkcije, čustvovanje, osebnost, inteligentnost. Ob tem uporablja raznovrstne metode dela in tehnike, kot so: klinično psihološki pogovor, s katerim razišče stanje duševnosti osebe, teste, projekcijske in izrazne tehnike, vprašalnike, ocenjevalne lestvice, prosto opazovanje idr.

Specialist klinične psihologije je običajno usposobljen za več različnih psihoterapevtskih pristopov, vendar izbere posameznega glede na težave, ki jih ima oseba in namen zdravljenja. Ta je lahko zmanjšanje ali odprava raznih motenj, psihološka rehabilitacija, svetovanje svojcem in bolnikom, psihološki posegi npr. ob kriznih situacijah, pripravi na medicinske posege ipd., podporna in preventivna terapija, ki lahko potekata v obliki individualne psihoterapije, skupinske psihoterapije in družinske psihoterapije ali psihoterapije parov. Pri tem obravnava osebo ali skupino kot celoto in ni osredotočen samo na posamezne motnje.

Kaj pričakovati od drugih specialistov?

Pregledi pri različnih specialistih so potrebni iz različnih razlogov. Pomembno je, da ima oseba s seboj seznam zdravil, ki jih jemlje, oziroma da ve, katera zdravila jemlje in zakaj.

<< Nazaj na "kaj pričakovati od posameznih oblik pomoči"