Poišči pomoč

Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov: izkušnje in razmisleki

Duševne motnje postajajo eden glavnih javnozdravstvenih problemov in skrb za dobro duševno zdravje pomembno vpliva na domala vsa področja našega življenja, vendar pa so po drugi strani duševne motnje od vseh kroničnih nenalezljivih bolezni tiste, o katerih imata laična in strokovna javnost najbolj različna stališča in prepričanja. Predsodki in napačne informacije so v povezavi z duševnimi motnjami bolj pravilo kot izjema, kar se odraža tako pri iskanju strokovne pomoči in zanimanju za zdravljenje kot tudi v prepričanjih o učinkovitosti zdravljenja. V večavtorski monografiji Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov: izkušnje in razmisleki, ki je izšla ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2019, so avtorice in avtorji v okviru 21 znanstvenih in strokovnih prispevkov naslovili problematiko duševnega zdravja, s posebnim poudarkom na motnjah moderne dobe – motnjah razpoloženja. Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava omenjenih tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti. Poseben prostor v njej je namenjen predstavitvi prvih rezultatov novega in inovativnega programa krepitve duševnega zdravja Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA).
Publikacija je prosto dostopna na tej povezavi.