ČUSTVENI VRTILJAK ODNOSOV: PREPOZNAJMO OSEBNOSTNE MOTNJE MED NAMI

Osebnostna motnja je skupek osebnostnih lastnosti, ki človeku povzročajo težave in stiske v odnosih z drugimi, v odnosu s seboj, vsakdanjem delovanju, vključevanju v družbene vloge ipd. Težave se najpogosteje kažejo v štirih razsežnostih: v mišljenju, čustvovanju, vedenju in odnosih. Čeprav so te osebnostne lastnosti težko spremenljive, jih je s sprejemanjem in osmišljanjem mogoče obvladovati in z njimi polno živeti.

Tako kot za druge zdravstvene težave tudi za osebnostne motnje velja: prej ko o njih spregovorimo in se jim posvetimo, prej jih prepoznamo in prej lahko pričnemo z okrevanjem. Zaradi predsodkov, sramu in zaznamovanosti pa osebnostne motnje pogosto niso deležne ustrezne obravnave. Človek redko pravočasno poišče pomoč in podaljšuje trpljenje sebi in svojim bližnjim.

Z delavnicami »Čustveni vrtiljak odnosov: prepoznajmo osebnostne motnje med nami» si prizadevamo dvigniti raven obveščenosti in ozaveščenosti o izkušnjah z osebnostnimi motnjami. Prepoznavanje osebnostnih motenj in seznanjenost z njihovimi značilnostmi ter načini okrevanja zmanjšujeta (samo)zaznamovanost ter človeka spodbudita, da prej poišče ustrezno pomoč.

Na delavnici priznani strokovnjaki delijo znanje o prepoznavanju osebnostnih motenj in njihovih značilnosti, vrstah osebnostnih motnjah, nastanku in delovanju osebnostnih motenj, obravnavi osebnostnih motenj ter samopomoči. Udeleženci med drugim pridobijo tudi odgovore na vprašanja, kot so: Kako ravnamo, če imamo opraviti s človekom, ki ima izkušnjo osebnostne motnje? Kako ravnamo, če mislimo, da jo doživljamo sami?

Delavnice so namenjene tako najširši zainteresirani javnosti, kakor tudi tistim z lastno izkušnjo osebnostne motnje in njihovim bližnjim ter vsem drugim, ki se srečujejo z ljudmi z izkušnjo osebnostnih motenj v svojem zasebnem ali/in poklicnem okolju. Udeleženke in udeleženci delavnic po zaključku delavnice prejmejo potrdilo o udeležbi in promocijsko izobraževalno gradivo OMRA, med drugim tudi tiskan PRIROČNIK O IZKUŠNJI OSEBNOSTNE MOTNJE: Izostrimo prepoznavanje osebnostnih motenj, njihovih posledic in možnosti odzivanja.

Vsebino in časovni potek delavnice, koledar delavnic in prijavnico najdete na spodnjih povezavah.

Za udeležbo na SPLETNI delavnici OBVEZNO potrebujete dobro spletno povezavo, računalnik (ali prenosnik ali pametno napravo), zvočnik, mikrofon in osnovno poznavanje dela v spletnem okolju.

Po prijavi na razpisan termin delavnice vam bomo posredovali na vaš e-mail spletno povezavo do delavnice, s kratkimi navodili.

ZARADI NARAVE SODELOVANJA UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV NA DELAVNICI JE POMEMBNO, DA PREKO ENE NAPRAVE (računalnika, prenosnika, pametne naprave) SODELUJE LE ENA OSEBA IN NE SKUPINA.

PRIJAVITE SE ČIM PREJ, KER JE ŠTEVILO MEST NA POSAMEZNI DELAVNICI OMEJENO!

Prijava in koledar delavnic

Zaradi tehničnih omejitev in organizacije delavnice se je treba na delavnice predhodno prijaviti preko spletnega obrazca. Za dostop do obrazca kliknite na navedeni datum.

Preberite več —›

Pretekle delavnice

Koledar preteklih delavnic četrtek, 18.2. 2021 Spletnadelavnica petek, 26.2. 2021 Spletnadelavnica petek, 5.3. 2021 Spletnadelavnica četrtek, 11.3. 2021 Spletnadelavnica tore...

Preberite več —›