Poišči pomoč

Hormonsko ravnovesje in duševno zdravje (25.8.20022)

Najnovejše raziskave potrjujejo, da je večina težav v duševnem zdravju v veliki meri lahko posledica medsebojnega učinkovanja vsaj treh dejavnikov:

- Družbenih, kot so izkušnje zanemarjanja ali zlorabe v zgodnjem otroštvu.

- Psiholoških, pri čemer se pomembno vlogo pripisuje temperamentu, vključno z nagnjenostjo k takojšnjemu in nepremišljenemu odzivanju (ali impulzivnosti) ter težavami pri nadzoru nad čustvi.

- Bioloških, kot je spremenjeno delovanje živčnih prenašalcev (nevrotransmiterjev) v možganih.

Poglejte celoten novičnik