Psihološke travme v otroštvu kot dejavnik tveganja za težave v duševnem zdravju (1.12.2022)

Med družbenimi dejavniki tveganja za pojav duševnih motenj se običajno navede v prvi vrsti travmatične psihološke izkušnje v otroštvu. Da je postavitev tega dejavnika tveganja na prvo mesto upravičena...

Preberite več —›

Terapevtski psi in duševno zdravje (27.20.2022)

Vključevanje terapevtskih živali v dejavnosti v različnih okoljih človeške skupnosti, vključno v tistih, kjer se deluje na področju duševnega zdravja – kamor se vključuje predvsem terapevtske pse, pa ...

Preberite več —›

Konferenca OMRA: »Stiske današnjega časa: od strahu k pogumu« (4.10.2022)

Izteka se peto leto delovanja programa OMRA, zelo uspešnega in inovativnega programa, ki si prizadeva s svojimi aktivnostmi opozoriti, kako prepoznati težave v duševnem zdravju in kakšne oblike (samo)...

Preberite več —›

Uporaba virtualne resničnosti za zdravljenje fobij (15.9.2022)

Na precejšnjo vrzel pri zdravljenju anksioznih motenj in drugih težav v duševnem zdravju kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije, po katerih se po vsem svetu v državah z nizkim in srednjim do...

Preberite več —›

Hormonsko ravnovesje in duševno zdravje (25.8.20022)

Najnovejše raziskave potrjujejo, da je večina težav v duševnem zdravju v veliki meri lahko posledica medsebojnega učinkovanja vsaj treh dejavnikov:

Preberite več —›

Odločitve in stres (7.7.2022)

Poglejmo, kaj se dogaja z našimi sposobnostmi odločanja, če smo v stresu. V stresu se aktivirajo naši stari možgani, ki znajo sprožiti samo troje – boj, beg ali zamrznitev. Če pogledamo svoje odločitv...

Preberite več —›

Kaj narediti, če smo žrtev narcistične zlorabe? (26.5.2022)

Če imate opraviti z narcisom, je preventiva gotovo boljša kakor kurativa! V kolikor ste prepoznali narcistično osebo, je za vas najbolj varno, da jo ohranjate na osebni psihološki in fizični razdalji....

Preberite več —›

Telepsihiatrija (5.5.2022)

Raziskave na področju telepsihiatrije so se razmahnile v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike. Povod za razmah teh raziskav je bilo to, da se je telepsihiatrija pokazala ...

Preberite več —›

Osamljenost je ena glavnih težav sodobnega časa (14.4.2022)

Povsod v razvitem svetu, tudi pri nas v Sloveniji, je vedno več osamljenih ljudi. Izbruh novega koronavirusa oziroma omejitve za zajezitev njegovega širjenja pa so spodbudile še porast te težave.

Preberite več —›

Posttravmatska stresna motnja (PTSD) je v kritičnih situacijah pogosto spregledana izkušnja motnje (24.3.2022)

Begunke in begunci (ter tudi migranti in migrantke) so posebej ranljiva skupina za razvoj posttravmatske stresne motnje (PTSD), saj se soočajo z zelo stresnimi dogodki in so izpostavljeni številnim de...

Preberite več —›