Poišči pomoč

Ljudje, ki dogajanje dojemajo kot neobvladljivo, lahko doživljajo zelo močan stres

Izraz naučena nemoč sta leta 1967 prvič uporabila ameriška psihologa Martin Seligman in Steven Maier, ko sta izvajala poskuse na psih. Ugotovila sta, da so se psi, ki se sprva neprijetnemu dražljaju niso mogli izogniti, v nadaljnjih primerih prenehali truditi, čeprav so drugič imeli možnost, da bi se dražljaju lahko izognili. Tak odziv so potrdili pri številnih živalskih vrstah in tudi pri ljudeh.

Poglejte celoten novičnik