Poišči pomoč

Pomen poznavanja osebnostnih motenj

Osebnost predstavlja konsistenten in razmeroma trajen vzorec vedenja, mišljenja in čustvovanja. Kljub tej stabilnosti je večina ljudi sposobna prilagajanja, kar omogoča bolj
učinkovito interakcijo z okolico in drugimi posamezniki ter posameznicami. Nekateri ljudje pa te prilagoditve niso zmožni, saj se pri njih pojavljajo neustrezne in toge osebnostne značilnosti, kar lahko tako zanje kot za okolico predstavlja velik vir stresa. Za takšne posameznike in posameznice pravimo, da imajo osebnostno motnjo, kar velja za najpogostejšo, a izredno kompleksno psihiatrično diagnozo.

Poglejte celoten novičnik